یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی مسئله مکان یابی، مسیریابی و کنترل موجودی در زنجیره تامین دو مرحله ای با کالاهایفاسدشدنی
چکیده فارسی مقاله این مقاله برای اولین بار مدلی برای مسئله مکان یابی مسیریابی موجودی برای کالاهای فاسد شدنی ارائه می کند. یک محصول از یک کارخانه از طریق مجموعه ای از مراکز توزیع برای چندین خرده فروش با تقاضای قطعی فرستاده می شود. محصول فاسد شدنی با عمر قفسهای مشخصی است. مسئله عبارتست از تعیین اینکه چه مراکز توزیعی باز شوند، چه مشتربانی به آنها اختصاص یابد، مقادیری که در هر دوره باید از کارخانه به مراکز توزیع و همچنین از مراکز توزیع به خرده فروشانی که به آنها اختصاص یافته، حمل می شود و همچنین ترتیبی که مراکز توزیع و خرده فروشان به ترتیب توسط ناوگان حمل و نقل یکسان مرحله اول و دوم بازدید می شوند. یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح مختلط برای مسئله ارائه شده است. مدل را برای اندازه های کوچک با استفاده برنامه IBM ILOG CPLEX به صورت بهینه حل شده است. نتایج محاسباتی نشان دهنده تاثیر فسادپذیری بر تصمیمات زنجیره تامین است
کلیدواژه‌های فارسی مقاله زنجیره تامین دو مرحله ای، مکان یابی مسیریابی موجودی کالای فاسد شدنی، یکپارچه سازی تصمیمات

عنوان انگلیسی Location Routing and Inventory Problem in 2-Echelon Supply Chain for Perishable Products
چکیده انگلیسی مقاله This paper for the first time presents a novel model for inventory location-routing problem for perishable products. A single factory distributes a single product to multiple retailers with deterministic demand through a set of distribution centers. The product is a perishable one with a certain shelf life. The problem is to determine which distribution centers to open, which customers to allocate to them, the quantities to ship from factory to distribution centers and from distribution centers to their assigned retailers per period, and the sequence in which distribution centers and retailers are replenished by first and second homogeneous fleet of vehicles respectively. A mixed-integer linear programming model is proposed for the problem. We solve optimally small size instances using IBM ILOG CPLEX. Our computational results demonstrate the effect of perishability in supply chain decisions
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله 2-Echelon Supply Chain, Location Routing Inventory, Perishable Product, Integrated Decisions

نویسندگان مقاله مریم تراب بیگی | Maryam Torabbeigi
Sharif University of Technology
دانشگاه صنعتی شریف

کورش عشقی | Kourosh Eshghi
Sharif University of Technology
دانشگاه صنعتی شریف


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها