یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی بهینه سازی زمان در خطوط تولید کلید های مینیاتوری و اتوماتیک فشار ضعیف بااستفاده از شبیه سازی، مطالعه موردی: شرکت تهران پادنا
چکیده فارسی مقاله امروزه شبیه سازی کامپیوتری یک تکنولوژی اساسی برای افزایش تولید در کارخانه می باشد. قبل از تصمیم گیری ها، یک مدیر می تواند اطلاعات را به دست آورده، تجزیه و تحلیل هایی را انجام دهد که این کار موجب حمایت از برنامه ریزی و کارکردهای عملیانی روزانه خواهد شد. روش به کار رفته در این مقاله بر مبنای مرور ادبیات و کارهای انجام شده در این زمینه و سپس انجام مطالعه موردی در سیستم مونتاژ کارخانه تهران پادنا با به کارگیری فنون شبیه سازی می باشد. با شناسایی و بررسی سیستم مونتاژ فعلی، مدل شبیه سازی آن طراحی شده و با اجراهای مختلف و ایجاد تغیر در مدل شبیه سازی کامپیوتری و تحلیل نتایج به دست آمده، مناسب ترین سناریو تعیین شده است. هدف عمده این مقاله افزایش تولید و بهینه کردن خط مونتاژ، شناسایی گلوگاه ها و کاهش زمان انتظار در صف برای قطعات در خط مونتاژ می باشد. و با افزایش تولید و کاهش زمان مونتاژ بهره وری شرکت بالا می رود. در این مطالعه به منظور مدل سازی رفتار خط مونتاژ دستی، از نرم افزار کارآمد ارنا با ورژن 13 . 5 استفاده شده است. در خط مونتاژ سیستم مورد بررسی با خود کنترلی کردن پست های حین تولید بازرسین کنترل کیفیت تنها در پست های نهایی ، محصول نهایی آماده ارسال برای مشتری را به صورت عملکردی و ظاهری کنترل می کنند و این باعث کاهش قابل ملاحظه زمان مونتاژ قطعات و در نتیجه افزایش تولید و بالارفتن سود سالیانه می شود
کلیدواژه‌های فارسی مقاله شبیه سازی کامپیوتری، مدارشکن، خط مونتاژ شرکت های تولیدی

عنوان انگلیسی Utilization of Time in production lines of miniature keys and Improve Automatic low pressure with Simulation
چکیده انگلیسی مقاله Nowadays computer simulation is a basic technology for the production increasement in factories. Before making a decision , a manager can obtain information to perform some analyzes, this work will 2 www.iiec2015.org support the planning and daily operational functions. The method used in this paper is based on a literature review and works done in this field and then conducted a case study on the assembly system in Tehran Padena factory by employing the simulation techniques. By identifying and evailating the current assembly system, the simulation model was designed and with different performances and modify the computer simulation model and analysis of the results obtained, the most appropriate scenario has been determined. The main objective of this paper is to increase production and optimize assembly line, identify bottlenecks and reduce waiting times in the queue for the components in the assembly line. And with the increase of production and reduce the time of assembly, productivity goes up. In this study in order to conduct manual assembly line modeling, efficient software Arena, version 13.5 has been used. On the studied assembly line by monitoring posts during production, quality control inspectors only in the final posts, control functional and morphological characters of finished product ready for delivery to the customer. This considerably reduces assembly time and increases production and causes the rise in annual profits .
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله computer simulation, circuit breaker, assembly line, manufacturing organization

نویسندگان مقاله نسرین بیگ زاده | Nasrin Beigzadeh
Tarbiat Modares University
دانشگاه تربیت مدرس تهران

آرمان ساجدی نژاد | Arman Sajedinejad
Tarbiat Modares University
دانشگاه تربیت مدرس تهران

فرانک عزیز | Faranak Aziz
Tarbiat Modares University
دانشگاه تربیت مدرس تهران

مجید دهقان | Majid Dehgan
Tarbiat Modares University
دانشگاه تربیت مدرس تهران


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها