یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی ارائه ی یک مدل غیرقطعی قیمت گذاری چند دوره ای برای کالای نو و باز تولیدشده
چکیده فارسی مقاله از تولید در نیمه جای احی، توجه جامعه و پژوهشگران متعددی را به خود جلب کرده است. بارتونید سود بسیاری برای صنعت و جامعه ایجاد می کند اما عدم قطعیت موجود در عرضه و تقاضا، مدیریت تولید و بازاریابی کالاهای بازتولید شده را با مشکل مواجه ساخته است. فارغ از اینکه در لجستیک معکوس، کالاهای با رحمتی به چه شکلی مورد استفاده ی مجدد قرار گیرند، وجود کالاهای بازگشتی به عنوان ورودی عملیات این بابی بازتولید ضروری است. زمان بازگشت، کیفیت و تعداد کالاهای بازگشتی را می توان با پیشنهاد قیمت خرید به مشتریان کنترل کرد. تقاضای نهایی نیز عموما به قیمت فروش حساس است، پس با قیمت گذاری مناسب می توان عرضه و اخای محصولات بازتولید شده را تنظیم کرد. در این پژوهش، مسیله قیمت گذاری همزمان کالای نو و با تولید شدهی متمایز در مدل دو دوره ای در شرایط قطعی و عبر قطعی بودن تابع بازگشت و تقاضا بررسی می شود
کلیدواژه‌های فارسی مقاله قیمت گذاری، قیمت خرید، بازتولید، کالاهای بازگشتی، عدم قطعیت، تقاضا، تابع بازگشت (نرخ بازگشت).

عنوان انگلیسی An uncertain multi-period pricing model for new and remanufactured products
چکیده انگلیسی مقاله In recent years, remanufacturing has gained much attention from society and researchers. Remanufacturing creates considerable benefit to industry and society, but the uncertainties in both supply and demand sides brings significant difficulty to the production and marketing management of remanufactured products. Returned products are the input of remanufacturing process. Uncertainty in timing, quality and quantity of returned products can be reduced by offering acquisition price to customers. Final demand is also sensitive to sale prices. So pricing can help matching supply and demand of remanufactured products. In this research, we investigate pricing of new and differentiated remanufactured products in a two period model with certain and uncertain return rate and demand functions.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Pricing, Acquisition price, Remanufactirung, Returned products, Uncertainty, Demand, Return rate.

نویسندگان مقاله کامران شهانقی | Kamran Shahanaghi,
Iran University of Science and Technology
دانشگاه علم و صنعت ایران

احمد ماکوئی | Ahmad Makui
Iran University of Science and Technology
دانشگاه علم و صنعت ایران

فهیمه پورمحمدی | Fahime Pourmohammadi
Iran University of Science and Technology
دانشگاه علم و صنعت ایران


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها