یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی ارائه یک مدل مسیریابی -- موجودی قطعی چند محصوله برای توزیع اقلام دارویی
چکیده فارسی مقاله در سال های اخیر مسئله یکپارچگی زنجیره تأمین یکی از مهمترین مسائل در حوزه مدیریت زنجیره تأمین بوده است. در این راستا مسئله مسیریابی موجودی که خود یکی از انواع مسائل مدیریت موجودی توسط فروشنده می باشد، از اهمیت خاصی برخوردار است. در این مقاله، مسئله مذکور در حالت ارائه محصولات متنوع از جانب مرکز توزیع واحد به داروخانه ها و با ارائه ضریب حجمی دارو در مدل، مورد بررسی قرار گرفته و در گام بعد، پس از ارائه یک مثال ساده، نتایج بدست آمده از مدل ارائه شده با نرم -افزار Gams دربخش نتایج عددی مورد بررسی قرار گرفته است..
کلیدواژه‌های فارسی مقاله مسئله مسیریابی موجودی چند محصوله، مدیریت زنجیره تأمین، مدیریت موجودی توسط فروشنده، اقلام دارویی

عنوان انگلیسی A deterministic multi-product inventory routing model for pharmaceutical products distribution
چکیده انگلیسی مقاله In the past recent years, Supply chain solidarity has been one of the most important problems in the field of supply chain management. So inventory-routing problem has been so important as a type of vendor managed inventory problem. In this paper, inventory-routing problem has been studied assuming variety of products which are distributed to pharmacies through a unique distribution center, using a drug volume coefficient in the model. And then after presenting a simple example, the derived results by Gams, are studied in numerical results.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Multiproduct Inventory routing problem, Supply chain management, vendor managed inventory, pharmaceutical products

نویسندگان مقاله عليرضا جلالي | Alireza Jalali
University of Science & Technology
دانشگاه علم و صنعت ايران

سيد مهدي حسيني مطلق | Mehdi Hoseini Motlagh
University of Science & Technology
دانشگاه علم و صنعت ايران

محمدرضا غلاميان | Mohammadreza Gholamian
University of Science & Technology
دانشگاه علم و صنعت ايران

محمدرضا نعمت الهي | Mohammadreza Nematollahi
University of Science & Technology
دانشگاه علم و صنعت ايران


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها