یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی معرفی یک روش بازرسی دو مرحله ای برای یک فرآیند پربازده
چکیده فارسی مقاله در فرآیندهای پربازده، به دلیل وجود پدیده بیش تفارق، توزیع پواسون نمی تواند برای توصیف مناسب تعداد عیوب موجود در محصول مورد استفاده قرار گیرد. از این رو، برخی توزیع های جایگزین برای پایش داده های شمارشی در فرآیندهای پربازده مورد استفاده قرار گرفته اند. در این تحقیق، نوع دیگری از توزیع های عمومی شده پواسون معرفی شده است که توزیع پواسون ما یریده (RIP) نامیده می شود سپس، بر مبنای ساختار دو مرحله ای توزیع RIP روش بازرسی دو مرحله ای مناسبی به منظور جلوگیری از بازرسی صد در صد محصول پیشنهاد شده است به طوری که تنها آن دسته از قطعات که در مرحله اول بازرسی مشکوک تشخیص داده شده اند، در مرحله دوم مورد بازرسی دقیق تر قرار می گیرند. به منظور ارزیابی روش بازرسی پیشنهادی و نحوه عملکرد آن، داده های مورد نیاز شبیه سازی گردیده و مورد تحلیل قرار گرفته اند. از روش بازرسی پیشنهادی می توان برای بازرسی فرآیندهای پربازده با هزینه بازرسی بالا استفاده کرد
کلیدواژه‌های فارسی مقاله فرآیندهای پربازده، توزیع پواسون + متورم، روش بازرسی دو مرحله ای، دسته بندی

عنوان انگلیسی Introduction of a Two-Stage Inspection Method for a Process of HighYield
چکیده انگلیسی مقاله In high-yield processes, due to the presence of over-dispersion, the Poisson distribution may no longer be used to fit the number of defects on units. So, some alternative distributions are used for monitoring the count data in the high-yield processes. In this research, a different generalization of the Poisson distribution, called K-Inflated Poisson (KIP) distribution, is introduced. Then, based on the KIP’s two-stage structure, an appropriate two-stage inspection method is introduced to prevent the 100% inspection. In the proposed inspection method, only the units suspected of being defective in the first stage, are inspected in the second stage. In order to illustrate application of the proposed inspection method and its performance, simulated data are used. The proposed inspection method can be used for inspection of the high-yield processes with high inspection cost.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله High-yield processes, k-inflated Poisson distribution, two-stage inspection method, classification.

نویسندگان مقاله محمد رسولی | Mohammad Rasouli
K. N. Toosi University of Technology
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

حمید شهریاری | Hamid Shahriari
K. N. Toosi University of Technology
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

یاسر صمیمی | Yaser Samimi
K. N. Toosi University of Technology
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها