یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی تجربه شرکت صنایع غذایی بیسکولارج (درنا) در ارزیابی ارگونومیکی به روش ارزیابیسریع تمام بدن
چکیده فارسی مقاله ناراحتی برای اسکلتی عضلانی در کشور به عنوان شایع ترین آسیب های شغلی ساخته می شود. این اختلالات موجب درگیری کمر، ستون فقرات گردنی و اندام های فوقانی می گردد و علت اصلی از کارافتادگی کار عمران بخش های تولیدی به شمار می آید شیوه های ارزی ارگونومیکی وضعیت های کاری به عنوان اقدامی اجرایی برای کنترل و کاهش آسیب های ناشی از اختلالات اسکلتی عضلانی شناخته می شود. هدف این مقاله بررسی تجربه ارزیابی ارگونومیکی شرکت صنایع غذایی بیسکولارج به عنوان یکی از شرکت های پیشرو در صنایع غذایی در ایران و خاورمیانه می باشد. با بهره برداری از نتایج حاصل از ارزیابی ارگونومیکی صورت گرفته در وضعیت های کاری این شرکت می توان شرایط کاری کارکنان این صنعت را ارزیابی کرده و اقدامات اصلاحی لازم را برای کاهش آسیب های ناشی از اختلالات اسکلتی عضلانی را ارائه نمود
کلیدواژه‌های فارسی مقاله ارزیابی ارگونومی، روش ارزیابی سریع کل بدن (REBA)، مزایای ارزیابی ارگونومیکی، شرکت بیسکولاج

عنوان انگلیسی The Experience of Biscolarge (Dorna) Company in the Ergonomic assessment with the rapid assessment body method
چکیده انگلیسی مقاله MUSCULOSKELETAL DISORDERS IS KNOWN AS THE MOST COMON OCCUPATIONAL INJURIES. THIS DISORDER CAUSES LOW BACK INVOLVEMENT, CERVICAL SPINE AND UPPER EXTREMITIES. ERGONOMIC ASSESSMENT METHODS ARE KNOWN AS ENFORCEMENT ACTIONS TO CONTROL AND REDUCE DAMAGE CAUSED BY MUSCULO-SKELETAL DISORDERS. THIS STUDY PRESENT THE ERGONOMIC ASSESSMENT EXPERIENCE OF BISCOLARGE FOOD INDUSTRIES. BY EXPLOITING THE RESULTS OF THE ERGONOMIC ASSESSMENT IN THE COMPANY WE CAN EVALUATE WORKING CONDITIONS IN THIS INDUSTRY AND CAN PRESENTE NECESSARY CORRECTIVE MEASURES TO REDUCE THE DAMAGES CAUSED BY MUSCULOSKELETAL DISORDERS.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Ergonomic Assessment, Rapid Entire Body Assessment (REBA), Ergonomic Assessment benefits, Biscolarge (Dorna) Company

نویسندگان مقاله امیر برادران گوگانی | Amir Baradaran Gougani
Amirkabir University of Technology
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مجید پسران قادر | Majid Pesaranghader
Sobhan Future Management Development Company
شرکت توسعه مدیریت آینده سبحان

سید مهدی میرمجیدی | Mahdi Mirmajidi
Sobhan Future Management Development Company
شرکت توسعه مدیریت آینده سبحان


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها