یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی مدیریت سرمایه فکری در خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات با استفاده از AHP فازی
چکیده فارسی مقاله باتوجه به جایگاه امروزی دارائیهای فکری در تجارت جهان و نقشی که این دارائیهای ارزشمند می تواند در توسعه و کسب درآمد بیشتر برای بنگاه های کوچک و بزرگ اقتصادی و دولتها داشته باشد، مدیریت این نوع دارائیها از اهمیت بسزایی برخوردار شده است. با وجود این، بسیاری از شرکت ها تنها یک ایده مبهم از نحوه مدیریت دارایی ها در حوزه سرمایه فکری و آنچه را که باید از این سرمایه گذاری به دست آورند، دارند و در نتیجه، با عدم رعایت تعادل در زمینه سرمایه گذاری فکری به سرمایه گذاری بیش از حد در برخی جنبه ها پرداخته و از سایر جنبه ها صرفنظر می نمایند. با توجه به این نکته، در این مقاله ارزیابی اهمیت تسہی اجزای سرمایه فکری، با توجه به نقش آن برای شرکت در ایجاد ارزش، به منظور به دست آوردن راهکارهایی برای مدیریت سرمایه فکری و سرمایه گذاری در آن مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق یک مدل برای ارزیابی سرمایه فکری از طریق یکپارچه سازی منطق فازی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) پیشنهاد می کنیم. رویکرد AHP قازی اجازه می دهد تا به بررسی و پرورش پویای سرمایه فکری بپردازیم. در نهایت، نتایج استفاده از روش AHP فازی در یک گروه از شرکت های خدماتفناوری اطلاعات و ارتباطات ارائه شده است
کلیدواژه‌های فارسی مقاله الگوبرداری ، سرمایه فکری، AHP فازی ، تصمیم گیری چند معیاره ، مدیریت دانش

عنوان انگلیسی Intellectual capital management in ICT services by using fuzzy AHP
چکیده انگلیسی مقاله In this paper a model for evaluating intellectual capital through the integration of fuzzy logic and AHP. We recommend. Fuzzy AHP approach allows to evaluate the dynamic raising of their intellectual capital. Finally, We applied the model in a group of companies offering ICT services.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Benchmarking, Intllectual Capital, Fuzzy AHP, MCDM, Knowledge Management

نویسندگان مقاله سامان سیادتی | Saman Siadati
دانشگاه آزاد اسلامی تهران، واحد علوم و تحقیقات

محمد جعفر تارخ | Mohammad Tarokh,
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

هومن شاه کوهی | homan Shahkoohi
دانشگاه پیام نور،واحد شمیرانات


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها