یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی ارائه ی الگوریتم تولید ستون برای مسأله ی موجودی - مسیریابی با تحویل پیش از پیکاپ
چکیده فارسی مقاله در دنیای صنعتی امروز، مشکلات زیست محیطی و به تبع آن قوانین دولتی شرکت ها را بر آن داشته است تا به ضایعات و پسماندهای تولیدات خود توجه نموده و مسئولیت آن ها را بر عهده بگیرند. در این راستا، توجه شرکتهای تولیدی به جمع آوری کالاها با قطعاتی از آنها که پس از استفاده توسط مشتریان باقی مانده اند و به منظور به کارگیری مجدد آنها در فرآیند تولید افزایش یافته است. از سویی دیگر، سوق بافت زنجیبوردهای تأمین به سمت جاری سازی مطلوب اطلاعات در طول زنجیره تامین و پیشگیری از تغییرات ناگهانی تقاضا، لزوم برقراری سیاست های موجودی مؤثر در این زمینه، بالاخص سیاست موجودی تحت مدیریت فروشنده بیش از پیش احساس می شود. پژوهش حاضر به مسأله ی موجودی - مسیریایی با تحویل بیش از پیکاپ می پردازد. مسألهی مذکور به صورت مسیر گوا مدل سازی شده و الگوریتم تولید دستون برای حل آن ارائه می شود. این الگوریتم می تواند پایه ای برای توسعه ی روش های حمل دقیقی چون شاخه و قیمت و شاخه، قیمت و برش برای این مسأله قرار بگیرد
کلیدواژه‌های فارسی مقاله مسأله ی موجودی - مسیریابی، پیگاب، الگوریتم تولید ستون، الگوریتم برچسب گذاری.

عنوان انگلیسی A Column Generation Algorithm for Inventory-Routing Problem with Backhauling (IRPB)
چکیده انگلیسی مقاله In today’s industrial world, environmental crises have drawn public attention to the concept of sustainability, and government regulations are pushing firms to taking the responsibility of their wastes. These have led to manufacturers’ tendency towards collecting returns from their customers in order to use them in remanufacturing processes embedded in Reverse Supply Chains. Therefore, the problem of Inventory-Routing with Deliveries and Pickups takes more focus in inventory routing research area. The current research develops a route-based mathematical model for the Inventory-routing Problem with Backhauling (IRPB), alongside with a Column Generation algorithm as the solution method. The proposed column generation algorithm can be used to develop a Branch-and-Price, or a Branch and-Priceand-Cut algorithm to solve the Inventory-Routing Problems with Deliveries and Pickups
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Inventory-Routing Problem (IRP), Pickup, Column Generation Algorithm, Labeling algorithm.

نویسندگان مقاله سیده مهتا مرتضویان فارسانی | Seyyedeh Mahta Mortazavina Farsani
Sharif University of Technology
دانشگاه صنعتی شریف، تهران

حسن شوندی | Hassan Shavandi
Sharif University of Technology
دانشگاه صنعتی شریف، تهران

حسین ابویی مهریزی | Hossein Abouee Mehrizi
University of Waterloo, Ontario, Canada
دانشگاه واترلو، انتاریو، کانادا


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها