یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی ارائه یک مدل دوهدفه برای مسأله پوشش بال با فرض امکان پوشش چند تسهیلی
چکیده فارسی مقاله مسائل پوشش برای مکان یابی شبکه ای تسهیلات، براساس نحوه توزیع مشتریان در شبکه به دو دسته مسائل پوشش مره و پوشش بال، تقسیم می شوند. برخلاق مسائل پوشش گره که حجم زیادی از مطالعات را به خود اختصاص داده اند، تحقیقاتی که به بررسی گونه های مختلف مسأله پوشش بال پرداخته اند، بسیار محدود هستند. در این مقاله، مسأله پوشش کامل بال با در نظر گرفتن امکان پوشش هر یال توسط یک یا دو تسهیل مستقر در گره های شبکه، بررسی می شود. برای مسأله تحت بررسی، یک مدل ریاضی دوعده به منظور کمینه کردن همزمان تعداد تسهیلات مورد نیاز برای پوشش کلیه بال ها و مجموع قواصل مشتریان از تسهیلات متناظر، ارائه می گردد. به دلیل وجود تعارض بین توابع هدف مذکور، امکان به دست آوردن یک راه حل بهینه برای هر دو تابع، وجود ندارد؛ بنابراین برای حل مدل ریاضی از روش محدودیت اپسیلون استفاده می شود. به منظور ارزیابی صحت مدل ریاضی، یک مثال عددی ارائه و مجموعه کامل و دقیق نقاط مؤثر با استفاده از نرم افزار بهینه ساز GAMS به دست می آیند
کلیدواژه‌های فارسی مقاله مکان یابی شبکه ای تسهیلات، مسأله پوشش پال، پوشش چندتسهیلی، بهینه سازی دوهدفه

عنوان انگلیسی A bi-objective model for edge covering problem considering multifacility covering
چکیده انگلیسی مقاله Covering problems for network facility location are categorized into two main categories, namely vertex covering and edge covering problems. While there is a wide range of studies dealing with the vertex covering problems, the research concerning with the edge covering are extremely rare. In this paper, we investigate the complete edge covering problem, considering the partial covering of each edge by one or two adjacent vertices. A bi-objective model is developed for the proposed problem, aiming at the simultaneous minimization of the number of facilities and the total distance between customers and their corresponding facilities. Because of the conflict between proposed objective functions, it is impossible to find an optimal solution for both objectives; therefore, we use ε-constraint method to obtain efficient solutions. A numerical example is presented and solved by means of GAMS software to evaluate the accuracy of the proposed model
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Network facility location, Edge covering problem, Multi-facility covering, bi-objective optimization

نویسندگان مقاله جمال ارکات | Jamal Arkat
University of Kurdistan
دانشگاه کردستان

شکوفه زمانی | Shokoufeh Zamani
University of Kurdistan
دانشگاه کردستان


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها