یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی رویکردی جهت تخمین کارایی بر اساس روش تحلیل پوششی دادههای تصادفی- فازی
چکیده فارسی مقاله ارزیابی کارایی و عملکرد همواره مورد توجه سازمان ها بوده است. از جمله روش های رایجی که مدیران را در ارزیابی کارایی سازمان حما یاری می رساند می توان به روش تحلیل پوششی داده ها اشاره کرد. هدف از این مطالعه ارایه یک رویکرد انعطاف پذیر تھین برای انتخاب بهترین واحد تصمیم گیرنده (DNIU است. رویکرد منعطف ارائه شده قادر است با توجه به قطعبث و یا عدم قطعیت داده های ورودی از روش تحلیل پوششی داده های متناسب به منظور تعیین بهترین واحد تصمیم گیرنده، عمل کرده و به این ترتیب ابزار مناسبی برای مدیران جهت مدل گردن مسائل دنیای واقعی، فراهم می آورد. در نهایت به منظور بررسی و تحلیل رویکردپیشنهادی، یک مثال عددی ارائه و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است
کلیدواژه‌های فارسی مقاله تحلیل پوششی دادهها، انعطاف پذیری، منطق فازی

عنوان انگلیسی An Approach to EstimateEfficiency Based onFuzzy ChanceData Envelopment Analysis Method
چکیده انگلیسی مقاله Evaluating the efficiency and performance has always been an issue in organizations. One of the welldeveloped methods, which help managers to evaluate the efficiency of organization, is data envelopment analysis (DEA). In this study, a new flexible approach is developed to select the best decision maker unit (DMU). This flexible approach is able to utilize relative DEA method in order to determine the best DMU with regarding deterministic or nondeterministic input data and in this way present a suitable tool for managers to model the real world situations. Finally, in order to analyze the results of proposed approach, a numerical example is investigated
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Data envelopment analysis, Flexibility, Fuzzy logic

نویسندگان مقاله آرش نوبري | Arash Nobari
Bu Ali Sina University, Hamdedan
دانشگاه بوعلی سینا همدان

امیرسامان خیرخواه | Amirsaman Kheirkhah
Bu Ali Sina University, Hamdedan
دانشگاه بوعلی سینا همدان

وحید حاجیپور | Vahid Hajipour
Bu Ali Sina University, Hamdedan
دانشگاه بوعلی سینا همدان


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها