یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی ارزیابی فنی و اقتصادی بازسازی یا جایگزینی خودروهای جمعی فرسوده سازمانی با هزینه تعمیرات غیر قطعی
چکیده فارسی مقاله یکی از مسایل مهم در حوزه تصمیم گیری های سازمان، تعیین زمان بهینه استفاده از تجهیزات می باشد. مدیران باید تصمیم مناسبی را برای بازسازی یا جایگزینی تجهیزات اتخاذ نمایند به طوری که بیشترین منافع و کمترین هزینه را برای سازمان داشته باشد. اتوبوس ها به عنوان سرویس سازمانی نقش اساسی در جابجایی و انتقال کارکنان ایفا می نمایند. هزینه چرخه عمر اتوبوس نسبتا بالا بوده که درسال های اخیر با توجه به افزایش قیمت های این هزینه ها نیز افزایش چشمگیری داشته است. در این مقاله سعی شده است با بکارگیری تکنیک های اقتصاد مهندسی و شناسایی هزینه های چرخه عمر در قالب ارزیابی اقتصادی، ارزیابی فنی و ارزیابی بودجه ای الگوی تصمیم گیری مناسب بازسازی یا جایگزینی اتوبوس های فرسوده سازمانی ارائه گردد تا با استفاده بهینه از این اتوبوس ها در هزینه های سازمان صرفه جویی گردد. هزینه های تعمیرات سالانه اتوبوس ها به صورت غیر قطعی برآورد شده است. الگوی معرفی شده در قالب مثال عددی برای 30 دستگاه اتوبوس های فرسوده یک سازمان تشریح شده است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله ارزیابی فنی، ارزیابی اقتصادی، بازسازی، جایگزینی و اتوبوس سازمانی

عنوان انگلیسی Technical and economic assessment for rebuild or replacement corporate old buses by uncertain maintenance cost.
چکیده انگلیسی مقاله One of the important issues in the field of organizational decisions is determine the optimal time of use the equipment. Managers should take proper decision to rebuild or replace the equipment, so that the greatest benefit and the least cost to the organization. As enterprise service buses and transport staff mobility play an essential role .The bus was relatively high life cycle cost due to price increases in recent years , these costs have also increased dramatically . In this paper an attempt has been detected using the techniques of engineering economics and life cycle costs in the economic evaluation , technical assessment and evaluation of appropriate budgetary decisions pattern rebuild or replacement of old buses provided has the advantage of saving the organization cost. Annual maintenance costs are estimated buses are uncertain . The model presented in the form of a numerical example of 30 buses is described
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Technical evaluation , Economic evaluation , Rebuild, Replacement and Organizational Bus

نویسندگان مقاله حسین قنبریان | Hossein Ghanbarian
دانشگاه جامع امام حسین(ع)

مسعود مصدق خواه | Masoud Mosadegh khah
دانشگاه جامع امام حسین(ع)


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها