یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی پیاده سازی مدیریت دانش با شناسایی نقاط قوت و ضعف سازمانمطالعه موردی: اداره کل راه آهن شمالشرق)
چکیده فارسی مقاله در عصر اقتصاد دانش محور، دانش به عنوان مهم ترین عامل رقابتی و حفظ جایگاه سازمان های پیشرو محسوب می شود. با این وجود، معمولاسازمان ها همواره در حال تولید تجارب و درس آموخته های ارزشمند در حین پروژه ها و فرایندهای کاری هستند، اما تلاشی منسجم برای جمع آوری، تبادل، نگهداری، به روز آوری و استفاده مجدد از آن ها نمی کنند و به همین جهت دچار دوباره کاری ها و تکرار خطاها و فراموشی بهبودها می شوند. راه آهن شمال شرق نیزه با توجه به احساس کمبودهایی در این زمینه، نیاز به پیاده سازی مدیریت دانش را به شدت احساس می کرد، اما پیاده سازی مدیریت دانش نیازمند شناخت کامل از سازمان و تعریف راهکارهایی به منظور تضمین موفقیت در این مسیر می باشد.در این راستا، اداره کل راه آمن شمالشرق ابتدا از طریق مصاحبه و پرسشنامه، اقدام به شناخت نقاط اساسی و موانع و تسهیل کننده های احتمالی پرداخته و سپس بر اساس این نتایج، راهکارهای مختلفی را تدوین و اجرا می نماید که در این مقاله به آن ها پرداخته خواهد شد. از جمله راهکارهای استفاده شده در این طرح، می توان به نصب نرم افزار مدیریت دانش، مستندسازی تجارب خبرگان، جلسات روایتگری با حضور خبرگان اداره کل، تشکیل و راهبری انجمن های خبری و ... اشاره کرد
کلیدواژه‌های فارسی مقاله مدیریت دانش، موانع تغییر، ابعاد مدیریت دانش، اداره کل راه آهن شمالشرق

عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله نوید نظافتی | Navid Nezafati
دانشگاه شهید بهشتی

محسن اعتماد | Mohsen Etemad
اداره کل راه آهن شمال شرق
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه شهید بهشتی (Shahid beheshti university)

فرید مظفری | Farid Mozaffari
دانشگاه شهید بهشتی
سازمان اصلی تایید شده: راه آهن ج.ا.ایران


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها