یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی ارائه مدل ارزیابی موفقیت سیستم اطلاعات بیمارستان به منظور بهبود رضایت کاربران
چکیده فارسی مقاله سازمانی پیچیده با بخش هایی متعدد مانند بیمارستان نیاز به دسترسی به اطلاعات دارد. سیستم اطلاعات بیمارستانی قابلیت های بسیاری دارد و در صورت پذیرش آن از سوی کارکنان، انقلابی در ارائه خدمات بهداشتی درمانی ایجاد می نماید. ضرورت کاهش هزینه های مراقبت، ارتقاء کیفیت مراقبت، توسعه خدمات بهداشتی و همچنین ملاحظات راهبردی در رابطه با کسب مزایای رقابتی، توسعه و بکارگیری این گونه سیستم ها را توجیه می کند. با شناخت عوامل نارضایتی کاربران نسبت به این سیستم و تحلیل آنها می توان کیفیت این سیستم را بهبود بخشید. بنابراین بررسی دیدگاه کاربران در مورد سیستم اطلاعات بیمارستانی از اهمیت خاصی برخوردار بوده و علاوه بر بهبود رضایت کاربران می تواند موجب بهبود و ارتقاء سیستم اطلاعات بیمارستانی گردد. در این مقاله به ارزیابی موفقیت سیستم اطلاعات بیمارستانی از دیدگاه کاربران و ارائه مدل ارزیابی موفقیت سیستم اطلاعات بیمارستان به منظور بهبود رضایت کاربران سیستم در بیمارستان ها پرداخته شده است
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سیستم اطلاعات بیمارستان، مدل ارزیابی موفقیت، شاخصهای ارزیابی

عنوان انگلیسی A Success Evaluation Model of hospital information system in order to improve the user satisfaction
چکیده انگلیسی مقاله Complex organization with multiple parts, such as hospitals, need access to information. Hospital information system has many capabilities and if acceptance by the staff, will make a revolution in health care delivery. The need to reduce health care costs, improve quality of care, health service development and strategic considerations relating to the acquisition of competitive advantages, the development and deployment of such systems is justified. Understanding the causes of dissatisfaction of users towards the system and analyze them to improve the quality of the system. The study of users' views about the hospital information system is very important, and it can improve the user satisfaction, and the upgrading of the hospital information system. In this paper, we discussed about the success of hospital information system from the user perspective. We provide a model for evaluating the success of a hospital information system to improve users' satisfaction in hospitals.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Hospital information system, Success evaluation model, Evaluation indices

نویسندگان مقاله محمد شایان | Mohhamad Shayan
دانشگاه تربیت مدرس تهران

مهرداد کارگری | Mehrdad Kargari
دانشگاه تربیت مدرس تهران

سیامک کارگر جهرمی | Siamak Kargar Jahromi
بیمارستان شریعتی،تهران


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها