یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی زمان بندی فرود و پرواز هواپیماها بر روی باندها با محدودیت عدم دسترسی به تمام باندها بااستفاده از روشهای فراابتکاری
چکیده فارسی مقاله در این تحقیق، مسئله زمان بندی فرود و پرواز هواپیماها بر روی چندین باند با در نظر گرفتن محدودیت تعدم دسترسی به تمام باتدا با هدف کمینه سازی دیرکرد وتی کل بررسی شده است. مسئله زمان بندی پروازها در قالب مسئله زمان بندی ماشین های موازی همراه با زمان آمادگی زمان حذف و زمان ضرب العجل مدل سازی شده است. به علاوه این که به منظور اجتناب از بروز پدیده ی توربولانس یا ارتعاش، زمان نمای جداسازی وابسته به توالی برای توایمانهایی که برای یک باند عملیات قرود یا بریانی را انجام می داشتند، در نظر گرفته شده است. نظر به چالش نمای تشونبک و کاربردهای این مدل در فرودگاه از الگوریتم های ژنتیک و جست و حتی ممنوعه به همراه یک الگوریتم ترکیبی بر مبنای دو الگورہیم ذکر شده به منظور حل این مسئله پیشنهاد گردیده است. عملکرد الگوریم تا با استفاده از مجموعه ای از مسائل، مورد ارزیابی قرار گرفته است. در نهایت آنالیز تایج محاسباتی نمایانگر عملکرد رضایت بخش الگوریتم ترکیبی بوده است
کلیدواژه‌های فارسی مقاله زمان بندی فرود و پرواز به زمان های جداسازی وابسته به توالی، الگوریتم فرابتکاری، دیرکرد زمانی وزنی کل، عدم دسترسی به باتدا

عنوان انگلیسی Metaheuristics algorithms for scheduling combined arrivaldeparture aircraft based on the unavailability of runways constraint
چکیده انگلیسی مقاله In this study the problem of scheduling combined arrival-departure aircrafts over multiple runways considering unavailability of runways with the objective of minimizing the total wieghetd tardinees is considered. This phenomenon is modelled as a parallel machine scheduling problem with unequal ready time, target time and dead line. furthermore sequence dependent separation times on each runway are considered to prevent the dangers associated with wake vortex effects. considering theoretical challenges and industrial implications, genetic and taboo algorithms with a hybrid algorithm based on the two algorithm is proposed to solve the problem. The performance of proposed hybrid algorithm is compared to those of state of the art algorithms on the comprehensive benchmark of instances. Finally, computational results show that the proposed hybrid algorithm significantly outperforms other existing algorithms.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله scheduling combined arrival and departure, Aircraft sequencing problem, Sequencedependent separation times, Unavailability of runways, Metaheuristics , Total weighted tardiness

نویسندگان مقاله سعید صائمی | Saeed Saemi
دانشگاه آزاد تهران مرکز

جواد رضائیان | Javad Rezaeian
دانشگاه علوم و فنون مازندران


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها