یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی ارائه مدل تئوری صف دربخش بهداشت و درمان :مطالعه موردی بیمارستان امام علی(ع)
چکیده فارسی مقاله عملکرد سیستم های بهداشتی و درمانی از نظر بار جریان بیمار و استفاده از منابع می تواند از طریق مدل های صف و شبیه سازی ارزیابی شود. در این مقاله، ما بخش کلیه بیمارستان امام علی (ع) را با تمرکز بر اثر قطع پیشگیرانه و غیر پیشگیرانه (برنامه ریزی شده و غیر برنامه ریزی شده) در بهره برداری موثر از منابع و زمان جریان بیماران، مدل سازی نموده ایم. چند مدل صف مانند تجزیه و روش حرکت براونی به عنوان روش حل، ارائه شده است و از شبیه سازی نیز به عنوان یک ابزار اعتبار سنجی استفاده گردیده است. هدف این مقاله ارائه ابزاری ارزشمند برای مطالعه ظرفیت، تنوع منابع و زمان جریان بیمار می باشد
کلیدواژه‌های فارسی مقاله اندازه گیری عملکرد، بهداشت و درمان، تئوری صف، مدیریت ظرفیت، فرایندهای تصادفی

عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله فرزاد فیروزی جهان تیغ | Farzad Firouzi
دانشگاه سیستان وبلوچستان

مهسا منوری | Mahsa Monavariنشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها