یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی تخمین ترتیب احتمالات حالتهای جهت گیری طبیعی اجسام در دستگاههای تغذیه کننده خطوط مونتاژ
چکیده فارسی مقاله در خطوط مونتاژ واحدهای تولیدی، کنترل حرکت و جهت قطعات مستلزم ترکیب فرآیندهای جهت دهی، حرکت، بسته بندی، تغذیه و مرتب سازی آن ها می باشد. به دست آوردن یک جهت خاص و مناسب برای قرارگیری قطعات در ایستگاههای مونتاژ محصولات با زمان های تحویل محدود، کار سختی محسوب می گردد. جهت حل این مساله از تغذیه کننده های قطعات برای تفکیک و جهت دهی مناسب آنهاء قبل از مراحل مونتاژ یا بسته بندی استفاده می گردد. بنابراین یافتن محتمل ترین حالت طبیعی قرار گیری قطعات موجب طراحی موثرتر ابزار آلات جهت دهی در مسیرهای موجود در تغذیه کننده های خطوط مونتاژ و افزایش بهره وری دستگاه تغذیه کننده و در نهایت افزایش راندمان خطوط تولیدی خواهد شد. در این مقاله روشی جدید برای تخمین ترتیب احتمالات حالات جهت گیری طبیعی قطعات ارائه شده است و محتمل ترین حالت قرارگیری هر جسم توسط شبیه سازی کامپیوتری به دست می آید که نسبت به روش های مرسوم فیزیکی و آزمایشگاهی، به نتایج مشابه ولی با سرعت و دقت بیشتر می انجامد. در مقاله به طور خاص به بررسی قطعه پرکاربرد و نامتقارن لنت ترمز توسط شبیه ساز Webots پرداخته شده و در نهایت با نتایج حاصل از آزمایشات در آزمایشگاه واقعی مقایسه می شود
کلیدواژه‌های فارسی مقاله تغذیه کنندهی قطعات، خطوط مونتاژ اتوماتیک، احتمالات حالات جهت گیری، لنت ترمز، تست سقوط

عنوان انگلیسی Estimating Part Pose Statistics Ranks in Automatic Assembly Line Part Feeders
چکیده انگلیسی مقاله Material handling in assembly lines requires a combination of moving, orienting, packing, and sorting of parts. Determining the most appropriate resting orientation for parts in assembly stations with short lead-times is a difficult task. To overcome this problem, part feeders are used to segregate and orient parts prior to assembling or packing, and so identifying the most probable natural resting orientation of parts helps in more effective design of orienting devices in part feeder routes and higher efficiency of feeders, which lead to higher productivity of production lines. In this paper, a new method for estimating probability ranks of parts’ natural poses is proposed, where the most probable natural resting orientation is determined by simulation at higher speed and precision than conventional experimental methods. In this paper, we study a typical and asymmetric component, brake pad, by the Webots® simulation software and compare the results with laboratory experiments.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Part feeder, Automatic assembly line, Productivity, Brake pad, Drop test.

نویسندگان مقاله سوده سادات حسینی تهرانی | Soodeh Sadat Hoseini Tehrani
Tarbiat Modares University
دانشگاه تربیت مدرس تهران

الیپس مسیحی | Ellips Masehian
Tarbiat Modares University
دانشگاه تربیت مدرس تهران

سید جواد موسوي | Seyed Javad Mosavi
Tarbiat Modares University
دانشگاه تربیت مدرس تهران


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها