یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی بازگشت پذیری سازمانی، راهکاری برای مدیریت در شرایط عدم قطعیت
چکیده فارسی مقاله سازمان ها به منظور حفظ رقابت پذیری و بقا می بایست به طور مستمر در تلاش جهت انطباق با محیط های غیر قطعی باشند. در طول دوره های پرتلاطم اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، سازمان ها اختلالات و ناپایداری ها را تجربه می کنند. این اختلالات می تواند تهدیدهای مختلفی را به متصدیان یک سازمان تحمیل نماید. در این مقاله بازگشت پذیری سازمانی به عنوان راهکاری برای مدیریت سازمان ها در شرایط عدم قطعیت و تاپایدار مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. بازگشت پذیر بازدید ماه استراتژیکباتوسع مستمر سازمانی پیش بینی و سازگار شد با تغییرات محیط، پرورشسازمان ها در جهتافزایش ظرفیتیستتب فیونیز رشد و کامیابیدرمقابلاختلالات و عدم قطعبث هامرتبط است. این مقاله ضمن معرفی مفهوم بازگشت پذیری، به بررسی و دسته بندی مطالعات مرتبط با این مفهوم بین رشته ای در گستره وسیع ادبیات موضوع می پردازد و تلاش دارد با تمرکز بر کاربرد آن در حوزه سازمانی و تعیین ابعاد و جنبه های بازگشت پذیری سازمانی در جهان شناسایی ویژگی های سازمان بازگشت پذیر و عوامل کلیدیتاثیرگذار بر آن اجرایی گام بردارد. بر این اساس 19 عامل به عنوان عوامل تاثیرگذار بر بازگشت پذیری سازمانی پیشنهاد گردید
کلیدواژه‌های فارسی مقاله بازگشت پذیری سازمانی، شرایط عدم قطعیت و تاپایداری، استراتژیک، عملیاتی، شناسایی عوامل تاثیرگذار، مرور ادبیات

عنوان انگلیسی Organizational resilience, an approach to management under uncertainty
چکیده انگلیسی مقاله In today’s interconnected world, in order to maintain competitiveness and survival, organizations must continually strive to adapt to uncertain environments. In this paper, Organizational Resilience isdiscussed as a way to manage organizations through uncertainty and instability. In this regard, an extensive literature review is conducted in to get a better understanding of different viewpoints about the concept of resilience, its definitions, components and aspects in the interdisciplinary literature. Then, focusing on organizational resilience, some critical factors is proposed.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Organizational Resilience, Uncertainty T, Strategic, Operational,

نویسندگان مقاله یاسمن معبودیان | Yasaman Maboudian
University of Tehran
دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها، پردیس فنی دانشگاه تهران

کامران رضایی | Kamran Rezaie
University of Tehran
دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها، پردیس فنی دانشگاه تهران


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها