یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی چالشهای تدوین مدل سر آمدی عملیات در شرکتهای توزیع نیروی برق
چکیده فارسی مقاله سر آمدی با تعالی عملیات یکی از مباحث بحث برانگیز مدیریت در قرن جاری است و تاکنون تعریف جامعی برای آن ارائه نشده است. با این حال صاحب نظران جنبه های مختلفی از سرآمدی عملیات را تبیین نموده اند که می توان به دنبال کردن مستمر بهبود در کلیه ابعاد تولید نا رسیدن به حداکثر کارایی و اثربخشی ممکن، درک کامل جریان ارزش برای مشتری توسط همه کارکنان و رقع نمونه عاملی که ممکن است باعث اختلال در جریان ارزش می شود اشاره نمود. مدتهای معرفی شده سر آمدی عملیات مانند مدلنت مجان عموما بر فعالیتهای تولیدی به ویژه داروسازی و نفت و گاز تمرکز دارند و تا کنون مدنی برای فعالیتهای خدمات زیرساختی شهری و روستایی ماند توزیع برق ارائه شده است. با توجه به تفاوهای ساختاری بین جریان ارزش شرکتهای تولیدی و شرکتهای خدمات زیر ساحتی نیاز است با توسعه مدلهای موجود با ایجاد یک مدن جدید، یک چهارچوب کاربردی برای سرآمدی عملیات شرکتهای خدمات محور معرفی گردد. در این مقاله برای اولین بار با تمرکز بر فعالیتهای شرکتهای توزیع نیروی برقی درایران، چالشهای ایجاد مدل تعالی عملیات مخصوص سازمانهای خدمات زیرساختی مورد بحث قرار می گیرد
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سرآمدی عملیات - تعالی عملیات - توزیع نیروی برق - جریان ارزش

عنوان انگلیسی Challenge of Developing Operational Excellence Model for Power Distribution Companies
چکیده انگلیسی مقاله Operation excellence (OPEX) is one of the controversial issues in management in current century. There is still no consensus about the definition of operational excellence but managerial expert have developed many aspects of OPEX like pursuing maximum efficiency and effectiveness by continual improvement, the circumstance in which each staff comprehend value stream and root out whatever that can interrupt it. Majority of operational excellence models have been focused on pharmaceutical, oil and gas production but there is no proper model for urban and rural infrastructure services and utilities like power distribution. There are considerable differences between value stream of manufacturers and utilities thus it is necessary to introduce a distinct operational excellence framework for them. In current paper the objectives, advantages and challenges of developing OPEX framework for power distribution companies were discussed
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Operational excellence- Power distribution network - Value stream - OPEX

نویسندگان مقاله کامران رضایی | Kamran Rezaei
University of Tehran
دانشگاه تهران

بهمن جمشیدی عینی | Bahman Jamshidi Eini
Alborz province power distribution company
دانشگاه تهران - شرکت توزیع نیروی برق استان البرز


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها