یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی برنامه ریزی ماشین های سری موازی با قابلیت تقسیم فرایند های مشابه بین ماشین۔های مشابه
چکیده فارسی مقاله یکی از رایج ترین اقدامات صنایع تولیدی بزرگ برای افزایش میزان تولید و کاهش زمان تولید، استفاده از ماشین آلانی با قابلیت های یکسان، بصورت موازی است. این روش در بسیاری از موارد از ایجاد گلوگاه جلوگیری کرده و راندمان را افزایش می دهد. ما در این مقاله به بررسی یک سیستم تولید با سه محصول، چهار مرحله (ایستگاه تولید و سه نوع ماشین موازی در هر ایستگاه پرداختیم. سپس مدل ریاضی اعداد صحیح مختلط غیر خطی با هدف کاهش میزان زمان کل تولید ارائه شد. مدل مورد نظر در نرم افزار GAMS کد نویسی شد. مدل تشکیل شده با رعایت پیش نیازی ها، تقدم و تاخر، در نظر گرفتن زمان های مشغول بودن ایستگاه ها و سایر قرضیات فرایندهای مورد نظر را در کمترین زمان ممکن به اتمام می رساند. در انتها با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل حساسیت روی پارامترهای زمان راه اندازی و نرخ پردازش (rate) صورت گرفته و تاثیر هر کدام در نتایج محاسباتی بررسی شده است. نتایج نشان دهنده تاثیر بسیار بالای پارامتر rate در تابع هدف می باشد
کلیدواژه‌های فارسی مقاله برنامه ریزی، ماشین های موازی، توالی عملیات، زمان بندی، گلوگاه

عنوان انگلیسی Sequential- parallel machines scheduling with split ability for similar jobs between similar machines
چکیده انگلیسی مقاله One of the most common measures of large manufacturing industries to increase production and reduce production time, is using the machines with same features as a parallel. In many cases this has prevented the creation of bottlenecks and increase efficiency. In this paper, we study a manufacturing system with three products, four production steps (stations) and three types of parallel machines at each station. Then a mixed-integer non-linear mathematical model with the goal of reducing the total time was produced. The model was coded by GAMS software. The model in compliance with the prerequisites, transposition, considering the busy station and other assumptions, processes intended to complete in the shortest possible time. Finally, sensitivity analysis of the software setup time and processing rate (rate) parameters is done using SPSS, and any impact on the computational results is investigated. Results showed high impact of parameter ‘rate’ at the objective function.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Planning, Parallel machines, Sequence of operations, Scheduling, bottlenecks

نویسندگان مقاله علیرضا رشیدی کمیجان | Alireza RashidiKomijan
دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

محمد امین لطفی | Mohammad Amin Lotfi
واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی

محسن صدری اقدم | Mohsen SadriAghdam
واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها