یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی یکپارچه سازی مسیریابی موجودی و تولید با امکان جابجایی موجودی بین مشتریان
چکیده فارسی مقاله هماهنگی در زنجیره تامین نقش مهمی را در عملکرد موفق کلیه اجزای زنجیره ایفا می کند. در سال های اخیر با توجه به رویکردهای تسهیم اطلاعات در رابطه با تقاضا و تهیه و تامین موجودی در بین اعضای زنجیره تامین، مساله توزیع اهمیت بیشتری یافته است. یکی از انواع هماهنگی بین اجزای زنجیره، هماهنگی موجودی و مسیریابی در سیستم های توزیع می باشد. مقاله حاضر، با درنظر گرفتن برنامه ریزی تولید محصولات در یک مساله موجودی مسیریایی، اقدام به افزایش یکپارچگی در زنجیره عرضه تحت بررسی می نماید. در این مطالعه امکان جابجایی موجودی بین مشتریان (Transshipment)، درنظر گرفته نشده است که می تواند موجب کاهش مجموع هزینه های سیستم گردد. مساله موردنظر با ویژگی های آن در قالب یک مدل ریاضی ارایه گردید؛ پس از حل مدل، معین گردید در نظر گرفتن امکان جابجایی موجودی بین مشتریان می تواند تاثیر قابل توجهی در کاهش هزینه های زنجیرهداشته باشد
کلیدواژه‌های فارسی مقاله مسیریابی، مدیریت موجودی، برنامه ریزی تولید، جابجایی موجودی بین مشتریانIntegration of Inventory Routing and Production with Transshipment

عنوان انگلیسی Integration of Inventory Routing and Production with Transshipment
چکیده انگلیسی مقاله COORDINATION PLAYS AN IMPORTANT ROLE IN THE SUCCESSFUL PERFORMANCE OF A SUPPLY CHAIN. IN RECENT YEARS, ACCORDING TO INFORMATION SHARING APPROACHES IN THE DEMAND AND SUPPLY BALANCE IN THE SUPPLY CHAINS, THE DISTRIBUTION PROBLEM HAS GAINED MORE IMPORTANCE. ONE TYPE OF COORDINATION AMONG SUPPLY CHAIN MEMBERS IS THE COORDINATION OF INVENTORY MANAGEMENT AND VEHICLE ROUTING IN THE DISTRIBUTION SYSTEMS. THIS PAPER, BY CONSIDERING PRODUCTION PLANNING IN AN INVENTORY ROUTING PROBLEM, AIMS TO INCREASE INTEGRITY IN A SUPPLY CHAIN. TRANSSHIPMENT IS ALSO ALLOWED BETWEEN CUSTOMERS, WHICH COULD INCREASE OVERALL SUPPLY CHAIN COST SIGNIFICANTLY
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Vehicle routing, Inventory management, Production planning, Transshipment.

نویسندگان مقاله علی روستایی | Ali Roostaei
Tarbiat Modares University
دانشگاه تربیت مدرس تهران

عیسی نخعی کمال آبادی | Isa Nakhai Kamal Abadi
Tarbiat Modares University
دانشگاه تربیت مدرس تهران


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها