یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی ارائه یک الگوریتم ترکیبی برای خوشه بندی با استفاده از K-means و روش کاهش گرادیان
چکیده فارسی مقاله خوشه بندی یکی از روش های بدن تاظر در تمیز دادهها و جزه پرکاربردی از علم داده کاوی، پردازش تصویر و شناسایی التو است. یکی از الگوریتم های محبوب خوشه بندی K - means است که دارای معایبی از جمله وابسته بودن به جواب اولیه و همگرا بودن به بهینه محلی، می باشد، به منظور برطرف کردن معایب K-means در این مقاله به ارائه یک روش ابتکاری نوین پرداخته میشود. این روش از K - theart3 الگوبرداری و با روش کاهش مرادیان تصحیح شده است. از اینرو به نام روش K-Grad نامگذاری شد. روش پیشنهادی K - Grad برخلاف سایر الگوریتم های فراابتکاری موجود، فاقد تنظیم پارامتر است و از این حیث در پیاده سازی و اجرا، زمانبر نیست. نتایج عددی روی پنج بانگ داده معیار، دال بر کارایی چشمگیر روش پیشنهادی K-Grad در سرعت بالای رسیدن به جواب باکیفیت نسبت به سایر روش های موجود میباشد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله داده کاوی، خوشه بندی K- meatis روش کاهش گرادیان

عنوان انگلیسی A Hybrid Clustering Algorithm Based on K-means and Reduced Gradient Method
چکیده انگلیسی مقاله Clustering is a fundamental problem that frequently arises in a great variety of application such as data mining, image processing and pattern recognition domain. The K-Means algorithm is one of the most widely used techniques for clustering. However, K-Means has two shortcomings: dependency on the initial state and convergences to local optima. In order to overcome shortcomings of K-means, in this paper proposed a new method that modifies K-means by reduced gradient method, called K-Grad. Our proposed method unlike other existing meta-heuristic algorithms needs any parameter setting, therefore its complexity and execution time is less than meta-heuristic algorithms. Our proposed algorithm is test on several standard data sets from UCI Machine Learning Repository and its performance is compare with other well known. The simulation results are very promising in the terms of quality of solution and convergence speed of algorithm.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Data Mining, Clustering, K-means, Reduced Gradient Method.

نویسندگان مقاله محسن ضیائی | Mohsen Ziaee
University of Bojnord
دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه بجنورد

مهدي سیفی | Mahdi Seifi
Isfahan University of Technology
دانشگاه صنعتی اصفهان

زینب شکوري | Zeinab Shakoori
Amirkabir University of Technology
دانشگاه صنعتی امیرکبیر


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها