یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی رتبه بندی پروژه ها با در نظر گرفتن عوامل مؤثر بر توسعه نوآوری با استفاده از روش تاپسیسفازی مطالعه موردی: صنعت هوایی)
چکیده فارسی مقاله با توجه به نقش حساسی که پروژه های تحقیقاتی در ماندگاری و بقای هر شرکت دارند و از بعد ریالی نیز هزینه زیادی را برای شرکت ایجاد می نمایند عدم نتیجه گیری از آنها می تواند موجب سلب اعتماد مشتری و کاهش میزان وفاداری آنها گردد که به طور قطع مشکلات عدیده ای را ایجاد می کند. وجود پروژه های در دست اجرا و پروژه های ناتمام در کشور و عدم توانایی در تأمین بودجه لازم برای اتمام این پروژه ها سبب شده است که به اولویت بندی پروژه ها توجه بسیاری شود. تعریف سازوکاری دقیق و نوآورانه جهت اولویت بندی پروژه ها در هر سازمان می تواند به عنوان مکانیزمی مؤثر جهت تخصیص بهینه منابع، به یک ضرورت بی تردید مبدل شود. تحقیقات انجام شده نشان می دهد رتبه بندی پروژه ها بیشتر با معیارهای زمانه کیفیت و هزینه و بدون در نظر گرفتن عوامل اصلی توسعه نوآوری و ماهیت غیر دقیق بودن داده ها انجام شده است، لذا این پژوهش به رتبه بندی پروژه های صنعت هوایی با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی با در نظر گرفتن معیارهای سازمانی و مدیریتی، معیارهای علمی و فناوری، معیارهای فردی، معیارهای گروهی، معیارهای اجتماعی - فرهنگی و اقتصادی پرداخته است
کلیدواژه‌های فارسی مقاله رتبه بندی پروژه های تحقیقاتی، توسعه نوآوری، تابسیقازی

عنوان انگلیسی Ranking projects by considering the factors affecting the development of innovation by using fuzzy Topsis (Case Study: Aviation industry)
چکیده انگلیسی مقاله Research projects are the main engine of progress in every country. As regards research projects have critical role on sustainability and survival each company and to make costly for the company. no conclusions will decrease customer trust and Loyalty rates That certainly creates many problems. Existence ongoing projects and Unfinished projects in the country and Inability funding are Caused Projects are prioritized. Define the exact mechanism and innovative to measure the value, organize and prioritize projects in any organization can be used as an effective mechanism for resource allocation Therefore, in this study, Industry and Mining Projects is ranked. Managerial and organizational norms, scientific and technological norms, personal and criteria norms, social - cultural norms ,economic norms is considered for ranking projects
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Ranking, Development of Innovation research projects, fuzzy topsis

نویسندگان مقاله مریم بهرامی | Maryam Bahrami
Islamic Azad University, Qazvin
دانشگاه آزاد اسلامي،واحد قزوین

هادی شیرویه زاد | Hadi Shirouyehzad
Islamic Azad University, Najafabad
دانشگاه آزاد اسلامي،واحد نجف آباد

وحید کریمی | Vahid Karimi
Islamic Azad University,Arak
دانشگاه آزاد اسلامي،واحد اراک

عمار صفری | Ammar Safari
Isfahan,hesa
شرکت هواپیماسازی اصفهان


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها