یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی انتخاب پویای تامین کننده کالا با استفاده از مدل برنامه ریزی غیر خطی
چکیده فارسی مقاله در یک محیط رقابتی، تامین کنندگان نقش حیاتی در ساختن یک سازمان تجاری موفق دارند. کسب و کار در سازمان قرایندی پیوسته است و بنابراین انتخاب عرضه کننده کالا نیز طبیعتا پویا است. طبیعی است که تقاضای سازمان ، ظرفیت تامین کنندگان کالا، سطح کیفیت، زمان تحویل هزینه هو واحد و هزینه های ثابت حمل و نقل با گذشت زمان تغییر می کند. بنابراین شناسایی تامین کنندگان کالا برای یک دوره نمی تواند با دوره بعد برای مجموعه ای از مواد و قطعات لزوما یکسان باشد. در این مقاله، یک مدل برنامه ریزی غیر خطی برای حل مساله انتخاب تامین کننده کالا در شرکت فولادسازان مایین بیان شده است. نتایج بدست آمده از حل مدل ، میزان سفارش مواد اولیه مورد نیاز شرکت را در دوره های مختلف و از سه تامین کننده شرکت نشان می دهد. برایحل مدل از نرم افزار LINGO استفاده شده است
کلیدواژه‌های فارسی مقاله انتخاب تامین کننده، پویا، برنامه ریزی غیر خطی۔

عنوان انگلیسی Supplier selection using dynamic nonlinear programming model
چکیده انگلیسی مقاله In a competitive environment, suppliers have a vital role in building a successful business organization. Every business organization is a continuous process And so the choice of supplier is also dynamic in nature . It is natural that the demand, capacity, product suppliers, quality, delivery time, shipping cost per unit and fixed costs will change with time . So it can not identify the suppliers of goods for a period after the period for the collection of materials and components will not necessarily be the same . In this paper, a nonlinear programming model for solving the supplier selection problem in a steel company Gabyn expressed. The results of the model, the amount of raw materials required in order to participate in various courses and now shows three supplier. LINGO software is used to solve the model
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Supplier selection, dynamic, nonlinear programming

نویسندگان مقاله حمیدرضا قاسمی | Hamidreza Ghasemi
Islamic Azad University Najafabad
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

مهسا قندهاری | Mahsa Ghandehari
University of Isfahan
دانشگاه اصفهان


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها