یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی مدل ریاضی دوهدفه برای مساله مکانیابی-تخصیص مراکز پیوند اعضای بدن
چکیده فارسی مقاله در این تحقیق یک مدل برنامه ریزی دو هدفه برای مسأله مکانیابی-تخصیص در زنجیره تامین پیوند عضو ارائه شده است. در ابتدا یک مدل غیرخطی دو هدفهی عدد صحیح مختلط به منظور کمینه نمودن زمان انتقال عضو و حداکثر تعداد کمبود عضو، توسعه داده شده است، سپس مدل ارائه شده با استفاده از روش محدودیت اپسیلون حل گردیده است. در نهایت اعتبار مدل توسعه داده شده با آزمایشات عددی شرح داده میشود
کلیدواژه‌های فارسی مقاله زنجیره تامین، پیوند عضو، مکانیابی-تخصیص، روش محدودیت اپسیلون.

عنوان انگلیسی A Bi-Objective Mathematical Model for Location-Allocation of Organ Transplant Center
چکیده انگلیسی مقاله This paper presents a bi-objective mathematical modeling for location-allocation problem in supply chain of organ transplant. First, a bi-objective mixed integer nonlinear programming with minimizing total transportation time and minimizing maximum shortage of organ as objective function has developed then we utilized ε-constraint method for solving the proposed model. Finally, efficiency of proposed model demonstrated via numerical experiments
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Supply chain, Organ transplant, Location-allocation, ε-constraint method.

نویسندگان مقاله مهشید قانع | Mahshid Ghane
Islamic Azad University, Qazvin
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین

بهنام وحدانی | Behnam Vahdani
Islamic Azad University, Qazvin
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین

حامد اقبالی | Hamed Eghbali
South Tehran Branch, Islamic Azad University
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها