یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی تعیین اندازه بهینه ظرفیت انبارهای میانی با استفاده از بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازی
چکیده فارسی مقاله یکی از مسائل مهم در همه خطوط تولید، توقغانی است که به دلایل مختلف به صورت تصادفی در هنگام تولید اتفاق می افتد. توقفات در برخی ایستگاهها منجر به توقف تولید می شود و به منظور جلوگیری از رخداد چنین واقعه ای، انبارهای میانی تعبیه می شوند. در نظر گرفتن انبارهای میانی، جدای از هموارسازی روند تولید، معایبی را نیز به همراه دارد، تعبیه این انبارها در صنعت خودرو قضا و هزینه قابل توجهی را می طلبد. پس بهینه کردن فضای این انبارهای میانی از دغدغه های اصلی مدیران است. پژوهش حاضر به پیاده سازی بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازی مسئله تعیین ظرفیت مناسب انبارهای میانی در خط تولید بدنه خودروی سمند می پردازد. شبیه سازی خط اصلی در سالن بدنه سازی خودروی سمند با نرم افزار 14. 0Arena انجام شده است و فرآیند بهینه سازی اندازه انبارهای میانی نیز با بسته بهینه سازی OptQuest صورت گرفته است. اندازه انبارهای میانی به عنوان متغیرهای تصمیم در نظر گرفته شده اند و با توجه به محدودیت فضا در خط تولید، سعی در بیشینه سازی میزان خروجی خط داریم. پس از بهینه سازی، چهار حالت مختلف در نظر گرفته شده برای سیستم تولیدی مورد مطالعه، بین 2٫8 تا 4٫3 درصد بهبود در میزانخروجی خط تولید یعنی معادل 1 تا 104 خودرو در ساعت حاصل شد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله شبیه سازی وقایع گسسته، بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازی، تعیین ظرفیت انبارهای میانی، تولید بدنه خودرو

عنوان انگلیسی Estimating Optimum Buffer Size through Simulation-based Optimization
چکیده انگلیسی مقاله In this paper, we describe the modeling and implementation of a simulation-based optimization model used to study a car body shop. Major problem in the production process is breakdowns that occur randomly in the blocks. Time of such breakdowns disperses strongly in real-world. To avoid a breakdown in one area that would lead to a stop of production in other areas, buffers are introduced. However, large buffers do have several disadvantages. Therefore, it is of interest to determine the buffer capacity, which, on one hand, increases production rate and, on the other hand, is as small as possible. The goal of this study is to characterize such a capacity using simulation-based optimization.The simulation model is implemented in Arena 14.0 software and uses OptQuest for the optimization. The simulation-based optimization model is used to maximize throughput, as optimizing the buffer allocation. The results of this study are presented for Iran Khodro’s Samand body shop main line. The results show that the proposed framework is capable of serving as a decision support tool for helping management to find optimal buffer allocation to fulfill their objectives.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Discrete-Event Simulation, Simulation-based Optimization, Buffer Space Allocation.

نویسندگان مقاله الهام کریمی | Elham Karimi
Tarbiat Modares University
دانشگاه تربیت مدرس تهران

حمیدرضا اسکندری | Hamidreza Eskandari
Tarbiat Modares University
دانشگاه تربیت مدرس تهران


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها