یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی استفاده از روش یاگر در اولویت دهی و انتخاب تامین کنندگان با استفاده از داده های قطعی
چکیده فارسی مقاله تصمیم گیری چند شاخصه مبحثی است که در طی سالیان اخیر به کمک تصمیم گیرندگان در پست های مختلف سازمانی شتافته است. یکی از مباحث تصمیم گیری چند شاخصه در حوزه فازی مدل یاگر می باشد. هدف از این مطالعه استفاده از مدل یاگر بصورت غیرفازی است. به عبارت دیگر به جای ماتریس تصمیم فازی، ماتریس تصمیم بصورت قطعی در نظر گرفته شده است.سادگی استفاده از این روش در کنار دیگر روش ها مانند تحلیل فرآیند سلسله مراتبی توسعه انتخاب راه حل را برای کاربردهای مدیریتی به همراه خواهد داشت.کیفیت، قیمت، خدمات پس از فروش، هزینه حمل و نقل، ظرفیت ارائه به عنوان پنج معیار جهت انتخاب گزینه برتر، برای خرید پمپ های مورد نیاز یک کارخانه تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی، از میان کشورهای آلمان، انگلیس،و چین در نظر گرفته شده است. پس از حل مدل به روش یاگر ،کشور آلمان به عنوان گزینهی اول جهت خرید پمپ [1] غیرفازی همانند نتیجهی حل مسئله به روش تحلیل فرآیند سلسله مراتب گروهی های مورد نیازکارخانه، انتخاب گردیده است
کلیدواژه‌های فارسی مقاله تصمیم گیری چندشاخصه، مدل یاگر، تحلیل فرآیند سلسله مراتبی گروهی، رتبه بندی ، انتخاب تامین کننده ،اعداد قطعی

عنوان انگلیسی Using Yager Method to ordering and selecting suppliers with certain data
چکیده انگلیسی مقاله Multi Attribute Decision Making is a topic help decision makers in various position of companies in recent years. One of the issues in the fuzzy multi-criteria decision-making model is Yeager’s model. The aim of this study is to use a non-fuzzy Yeager model. In other words instead of fuzzy decision matrix, decision matrix is intended as a certain. Beside of other Methods like Analytical Hierarchy Process, easily using this Model, develop solution choosing for managerial practices. Quality, Price, After-Sales Services, Transportation Costs, Providing a Capacity are the five preferred criteria considered to purchase required pumps, between Germany, Britain and China for a Fiber Intermediate Production Company. The model is solved, using a non-fuzzy Yeager, Germany have been selected as the first option to purchase the required pump factory, the same as result of solving the problem by using Group Analytical Hierarchy Process [1].
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Multi Attribute Decision Making, Yeager model, Analytic Hierarchy Process Group, Ordering, Supplier selection, certain data

نویسندگان مقاله ایمان اجری پور | Iman Ajripour
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دهاقان

پویا قاضی نژاد | Pooya Ghazinejad
دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد نجف آباد

مهسا رفیعی الحسینی | Mahsa RafieeAlhoseini
دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد نجف آباد


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها