یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی ارایه یک مدل زنجیره تامین سیار به منظور استفاده در کسب و کارهای مبتنی بر حمل و نقل کالا
چکیده فارسی مقاله یکی از مهمترین و موفقترین زمینه هایی که پس از ظهور فناوری اطلاعات و تحت تاثیر این پدیده دچار پیشرفت، رشد و دگرگونی خاصی گردید زنجیره تامین بوده است. امروزه تجارت سیار به عنوان یکی از جدیدترین دستاوردهای فناوری اطلاعات در حال ایجاد تحولی مجدد است. زنجیره های تامین نیز با تاثیر پذیری از این روند با مفهومی به نام زنجیره های تامین سیار مواجه هستند. تحقیقات انجام شده نشان میدهد که زنجیره های تامین سیاری موفق تر هستند که بتوانند عملیات های درونی سازمان را به گونه ای که به سادگی قابل درک باشند بهبود بخشند. در این مقاله با انجام یک تحقیق میدانی ماهیت فعالیت های موجود در کسب و کارهای فعال در زمینه حمل و نقل استخراج شده، نیازمندی های پایه و تکنیک های اصلی در این زمینه جمع آوری گردیده و نهایتا مدلی مناسب بر مبنای تجارت سیار به منظور رفع نیازمندهای فوق و بهبود عمیات های درونی سازمان ارایه گردیده است. این مدل از یک بسته نرم افزاری که شامل سه نرم افزار مختلف برای استفاده اوپراتورهای دریافت سفارش، متصدیان حمل و کاربران است تشکیل شده است و با اتکا به تکنیک هایی مانند استفاده از سیستم موقعیت یاب جهانی، اطلاع رسانی آنی داده ها، ردیابی از راه دور و تحلیل و داده کاوی اطلاعات سعی در تخصیص بهینه منابع سازمان، کاهش زمان اشغال و کاهش هزینه ها دارد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله زنجیره تامین سیار، زنجیره تامین، زنجیره عرضه، تجارت سیار، تجارت الکترونیک، فناوری اطلاعات

عنوان انگلیسی Presenting a mobile supply chain system in order to using on transportation businesses
چکیده انگلیسی مقاله SCM is one the most important fields that successfully has been reengineered by IT. Nowadays mobile commerce is one of the most modern and latest top fields in the IT that is making new huge changes. This revolution is influencing SCM too and created mobile supply change management. Recent researches show that the m-SCM systemsthat change operational works so that top managers can easily understand these changesare more successful that others. This paper is presenting results of a research on the transportationbusinesses in order to creating a mobile supply change management model for them based on the above two factors. In this research, the basic requirements and techniques of this businessareextractedby performingafield study; then a newmodelis introduced based ontheserequirements.This model contains three different mobile applications for using by operators, carriers and clients. These applications are working based on GPS, real time data transition, remote tracking and data mining; and the goal of these applications are optimizing the resource allocation, reducing the occupancy of the resources and finally reducing the cost.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله m-SCM, SCM, Mobile Commerce, e-Business, Information Technology

نویسندگان مقاله حسین بهبودی راد | Hussein Behboodi Rad
دانشگاه قم

امیر افسر | Amir Aafsar
دانشگاه قم
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه قم (Qom university)


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها