یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی ارائه استراتژی نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان در کارخانه قند نقده با روش آنالیزتوسعه ای فازی و TOPSIS فازی
چکیده فارسی مقاله گهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان نقش مهمی در کیفیت تولید، افزایش بازدهی، ارزش افزوده را بر عهده دارد بطوریکه مناسب نبودن یک استراتژی موجب بالا رفتن هزینه های تولید می شود. بنابراین داشتن یک استراتژی مناسب در راستای سیاست های واحد تولیدی، قابلیت اطمینان تجهیزات و بهبود وضعیت کیفی محصولات از اهمیت بالایی برخوردار است. از مهمترین استراتژی ما می توان نت اضطراری، نت پیشگیرانه، نت پیشگویانه، نت پیش اقدام، نت جامع و بهره ور اشاره کرد. در این مقاله به بررسی این پنج استراتژی پرداخته شده است. متغیرهای زیادی از قبیل استهلاک، مزینه سخت افزار، قابلیت اطمینان و ... در انتخاب استراتژی نگهداری و تعمیرات موثرند. در این مقاله ابتدا متغیرهای موثر شناسایی گردیده، سپس برای انتخاب استراتژی نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان از روش تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) استفاده شد. روش تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس فازی از روش های مهم تصمیم گیری چند معیاره می باشد. روش تلفیقی تحلیل سلسله مراتبی قازی و تاپسیس فازی به انتخاب استراتژی نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان مناسب در کارخانه قند نشده می پردازیم و نشان می دهیم که استراتژی نت پیش اقدام مناسب ترین روش است
کلیدواژه‌های فارسی مقاله نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان ، تصمیم گیری چند معیاره، آنالیز توسعه ای قازی، تاپسیس قازی

عنوان انگلیسی Provide maintenance strategies based on reliability in a sugar factory Analytical method development phase and fuzzy TOPSIS
چکیده انگلیسی مقاله Maintenance based on reliability plays an important role in product quality, increase productivity, value added is Particularly relevant is the absence of a strategy of increasing production costs. So having a good strategy in line with the policies of the unit, equipment reliability and improve the quality of products is very important. Different strategies for maintenance is stated They are the most important emergency maintenance, preventive maintenance, predictive maintenance, the maintenance action, comprehensive and productivity-pointed notes Each has advantages and disadvantages depending on the industry are. This paper examines the five strategies discussed many variables such as depreciation, cost of hardware, reliability and maintenance strategy selection are included In this paper, we first identify important variables, and then to select maintenance strategies based on reliability of multi-criteria decision (MCDM) were AHP and fuzzy TOPSIS methods of multi-criteria decision analysis. Because of uncertain fuzzy decision-making method may be usedThe fusion method of fuzzy AHP and fuzzy TOPSIS to select the appropriate reliability based maintenance strategy applied at the sugar beet Naghadeh factory. And show that the maintenance strategy is the most appropriate action
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Maintenance based on reliability,Multi-Criteria Decision, Analysis of fuzzy, Fuzzy TOPSIS

نویسندگان مقاله سجاد قربانپور | Sajjad Gorbanpor
Pardis Urmia University
دانشگاه پردیس اروميه

علي دنیوی | Ali Donyavi
Urmia University
دانشگاه اروميه

نسرين لاهوتي يگانه | Nasrin Lahouti Yegane
University of Kurdistan
دانشگاه کردستان


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها