یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی روشی برای ارزیابی عملکرد دپارتمانها در اجرای پروژه های برنامه استراتژیکمورد مطالعه: یکی از بانک های خصوصی در ایران)
چکیده فارسی مقاله اجرای موفق استراتژی های تدوین شده از طریق پروژه ها و اقدامات استراتژیک، یکی از دغدغه های اساسی مدیران ارشد در سازمانها است. استفاده از شاخص های مناسب جهت ارزیابی عملکرد پروژه ها این فرصت را به مدیران ارشد می دهد تا علاوه بر مشخص شدن وضعیت پروژه، مشکلاتی که ممکن است باعث تاخیر در پروژه شوند را شناسایی و برای آن راه حل مناسب اتخاذ کنند. تاکنون شاخص های مختلفی برای ارزیابی عملکرد پروژه ها ارائه شده است؛ ولی روشی که بتوان با استفاده از آن در سازمان با ساختار کارکردی، پروژه ها را از دو بعد زمان و میزان درصد پیشرفت پروژه مورد ارزیابی قرار داده تاخیرهای زمانی را در نظر گرفت و نهایتا عملکرد هریک از دپارتمانها بعنوان مجری و با همکار در پروژه را محاسبه نموده وجود ندارد. ما در این مقاله ابتدا روشهای قبلی موجود در ادبیات برای ارزیابی عملکرد پروژه ها را بررسی می کنیم. سپس برای محاسبه عملکرد هر یک از دپارتمانها در سازمان کارگردی، یک ماتریس ارزیابی عملکرد با استفاده از شاخص عملکرد زمانی اصلاح شده و رویکرد ترکیبی AHP - SAW ارائه می کنیم. رویکرد ارزیابی عملکرد پیشنهادی، در یکی از بانکهای خصوصی در ایران مورد مطالعه قرار می گیرد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله مدیریت پروژه، ارزیابی عملکرد، پروژه استراتژیک، مدیریت ارزش کسب شده

عنوان انگلیسی A method for performance evaluation of departments in implementation of strategic projects
چکیده انگلیسی مقاله Successful implementation of strategic plan through strategic projects and initiatives is one of the major concerns of senior management in organizations. Using appropriate indices to evaluate projects performance gives the opportunity that not only do clarify the status of projects but also identify the problems that may cause delays in project and, thereafter, take the right solution. Until now, a numerous indicator have been proposed to assess the projects performance, however, there is no a certain procedure that can be used in the functional structure, apprise projects in both time and percent complete dimensions, consider delay and finally calculate the performance of each department that play role of either executor or partner in project. In this paper, we initially survey the different approaches in the literature. Afterwards, we propose a performance evaluation matrix by using an amended performance index and AHP-SAW hybrid approach to calculate the performance of each department of an organization. The proposed performance evaluation approach is studied in one of the private banks in Iran
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله PROJECT MANAGEMENT, PERFORMANCE EVALUATION, STRATEGIC PROJECT, EARNED VALUE MANAGEMENT

نویسندگان مقاله محمد علی وحدت زاد | Mohammadali Vahdatzad
Yazd University
دانشگاه یزد

علیرضا فلاح تفتی | Alireza Fallah Tafti
Yazd University
دانشگاه یزد

سرور فرخی | Sorour Farrokhi
دانشگاه آزاد واحد تهران شمال


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها