یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی پیش بینی نتیجه تست بارداری در عمل ICSIبا استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
چکیده فارسی مقاله مطالعات نشان می دهد علیرغم تحقیقات متعدد در زمینه درمان ناباروری هنوز راه زیادی تا درمان رضایتبخش این بیماری پیش رو است. با توجه به صرف هزینه های زمانی و اقتصادی فراوان در زمینه درمان ناباروری طراحی مدلی که بتواند با دقت قابل قبول نتیجه روش های درمانی را پیش بینی کند، ضروری است. چنین مدلی پزشک را از آزمون و خطای روش های درمانی که مرحله به مرحله باید در مورد یک زوج به کار گرفته شود، بی نیاز می کند. همچنین نتایج این پیش بینی می تواند در اختیار بیمار قرار گرفته تا به وی در تصمیم گیری برای استفاده یا عدم استفاده از روش درمانی کمک کند. ICSI یکی از روش های کمکی تولید مثل است. آمار نشان می دهد احتمال وقوع بارداری از طریق این روش تنها حدود 30 درصد است. در این مقاله با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی، مدلی ارائه شده است که نتیجه تست بارداری در عمل ICSI را پیش بینی می کند. داده های مورد استفاده برای 7 ماه از آذر 1391 تا خرداد 1392 با بررسی 256 سیکل درمانی در کلینیک باروری امید جمع آوری شده است. این اطلاعات با مطالعه پرونده بیماران، بررسی نتایج آزمایش های آنها و در نظر گرفتن نتیجه تست بارداری به دست آمده است. متغیرهای ورودی مدل پارامترهایی از سوابق پزشکی ، آزمایش هورمونی او اطلاعاتی از آزمایش اسپرموگرام و ... هستند. از ویژگی های نوآورانه این تحقیق آنست که متغیرهای ورودی مدل صرفا مربوط به قبل از عمل می باشند؛ در صورتیکه در تحقیقات پیشین در دست داشتن اطلاعاتی از بعضی مراحل عمل ، مانند کیفیت تخمک و ... برای پیش بینی نتیجه عمل لازم است. متغیر خروجی نتیجه تست بارداری یا همان آزمایش خون زن حدود دو هفته پس از انتقال جنین است. مدل پیشنهاد شده قادر است متغیر خروجی را با دقت 70/3 ٪پیش بینی کند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله ناباروری، شبکه عصبی، ICSI تست بارداری

عنوان انگلیسی Predicting result of pregnancy test, in ICSI With Artificial Neural Network
چکیده انگلیسی مقاله Despite many research about infertility treatment, outcome is not satisfactory. Intracytoplasmic Sperm Injection (ICSI) is one of the assisted reproductive techniques. Statistic showes probability of pregnancy using ICSI is about 30 percent; therefore design a model to predict ICSI outcome with acceptable accuracy, is useful . In this paper using artificial neural network, a model is proposed for predicting result of pregnancy test in ICSI. data is collected in Omid fertility clinic, from December 2012 to June 2013. Model input variables are some preoperative data like woman medical records, her hormone test, semen analysis data and etc. Output variable is result of pregnancy test. The proposed model can predict the output with an accuracy of 70.3%.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Infertility, Neural Network, ICSI, Pregnancy test

نویسندگان مقاله مهدیه کفائی | Mahdieh Kafaee
Tarbiat Modares University
دانشگاه تربیت مدرس تهران

محمدرضا امین ناصری | Mohammadreza Amin-Naseri
Tarbiat Modares University
دانشگاه تربیت مدرس تهران

مرضیه آقاحسینی | Marziye Aghahoseini
University of Tehran
دانشگاه تهران


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها