یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی بکارگیری روش تصمیم گیری چند معیاره در تعیین مناسب ترین مکان آمبولانس ها در مدل کران بالای دسترسی ناپذیری خطی ( مطالعه موردی: جاده های حومه تهران)
چکیده فارسی مقاله در این مقاله یک مدل خطی احتمالی توسعه یافته از مسائل پوششی خطی (LSCP) جهت وسایل نقلیه خدمات فوری (مانند آمبولانس ها) ارائه می شود. مدل های برنامه ریزی خطی دارای یک مزیت عملی نسبت به سایر مدلهای غیر خطی با براساس تئوری صف می باشد. آنها براحتی توسط کارپردازان کدنویسی میشوند و می توانند به سادگی با استفاده از نرم افزارهای تجاری موجود جهت بدست آوردن راه حلهای دقیق، خصوصا برای موارد گسترده، حل شوند. پیش بینی حداقل قابلیت اطمینان برای هر نقطه تقاضا بر اساس حالت مشقول آمبولانس های مستقر در حد فاصل پوشش مشخص زمانی می باشد: مادامی که تعداد مورد نیاز آمبولانس ها حداقل شود. یک مجموعه محدودیتهای خطی به دنبال مطمئن ساختن حالت مشغول بدست آمده برای آمبولانس های مستقر کمتر از حد بالای از پیش مشخص شده است. این رویکرد اجازه می دهد، حالت مشغول و محل استقرار آمبولانس ها تعیین گردد. مدل دوم جهت تعداد آمبولانس های پیش بینی شده توسط مدل اول برای حداقل زمان پاسخگویی ارائه شده است، در نهایت نتایج محاسباتی برای سیستم خدمات فوری جاده های حومه منطقه تهران برای نشان دادن ظرفیت مدل های پیشنهاد شده جهت حداقل ساختن تعداد آمبولانس ها و زمان پاسخگویی کل است. در ادامه با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره با در نظر گرفتن معیارهای انسانی و محیطی در خصوص مکانیابی بهینه پرداخته شده و بین گزینه های پیشنهادی و موجود قضاوت انجام می گیرد، که نتیجتابه استقرار پایگاه های ثابت منجر شد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله مکانیابی، خدمات درمانی اضطراری، تصمیم گیری چند معیاره، مدل مکانیابی پوششی

عنوان انگلیسی Apply the multi criteria decision making to determine the suitable location with linear upper-bound unavailability set covering alternatives
چکیده انگلیسی مقاله This paper presents a linear reliability-based model as an extension of the well-known linear location set covering problem (LSCP) for emergency service vehicles such as ambulances. Linear programming models have a practical advantage over other nonlinear or queuing-based models. They can be simply coded by practitioners and can be solved routinely using existing commercial software to achieve exact solutions especially for large problem instances. The proposed model provides a pre-specified minimum reliability level for each demand point based on the busy fraction of ambulances located within a specified coverage time threshold while minimizing the number of required ambulances. A set of linear constraints are sought to ensure that the obtained busy fractions for all deployed ambulances are less than a pre-specified upper-bound. A second model is presented to relocate the number of ambulances prescribed by the first model to minimize the total response time. Finally, computational results are provided for the EMS system of a rural outskirt area of Tehran to show the capability of the proposed models to minimize both the number of ambulances and the total response time. In following, we used MADM methods to find the best situation for locating the ambulances with Human and environmental criteria. Finally we choose the fix positions.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Location, Emergency medical services, MADM, Set covering model

نویسندگان مقاله پویا محسنی پور | Pooya Mohsenipoor
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز

مهدی عباسی | Mehdi Abbasi
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه آزاد اسلامی شیراز (Islamic azad university of shiraz)


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها