یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی انتخاب مراکز پخش در یک شرکت لجستیکی طرف سوم :مطالعه موردی شرکت لبنی
چکیده فارسی مقاله سازمانها در سرتاسر جهان به دنبال تاکتیک و تکنیک هایی برای بقا در فضای رقابتی پر تلاطم امروزی هستند .یکی از این رویکردها، برون سپاری عملیات لجستیکی زنجیره تامین در قالب شرکتهای لجستیکی طرف سوم است. نتایج حاصل از هجدهمین مطالعه سالانه لجستیک طرف ثالث، موید اهمیت شرکتهای لجستیکی طرف سوم و ارزش افزایی این شرکت ها برای کاربران خود است. در این تحقیق مکان مناسب برای ایجاد مراکز پخش برای یک شرکت لجستیکی طرف سوم از بین پانزده مکان مختلف در ایران با استفاده از روشهای تصمیمگیری آنالیز نسبت تخصیص وزن به صورت پلهای و تخصیص مجموع ضرب تجمعی موزون ارزیابی و انتخاب شده است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله زنجیره تامین، برون سپاری ، شرکت های لجستکی طرف سوم، تصمیم گیری چندمعیاره

عنوان انگلیسی Selection of distribution centers of third party logistic: a case study
چکیده انگلیسی مقاله Organizations around the world are seeking for tactics and techniques in order to survive in today's turbulent competitive environment. one of these approaches is outsourcing logistics supply chain operations in terms of third-party logistics companies. The results of the third party logistic 18th annual study confirms the importance of third party logistic companies and the synergy of these companies for their users.in this study an appropriate locations are chosen for distribution centers of a third party logistic company fifteen different potential location in Iran. To obtain this purpose to decision making methods are applied, namely Step-wise Weight Assessment Ratio Analysis and Weighted Aggregates Sum Product Assessment
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Supply chain, Outsourcing, Third party logistic, Multi criteria decision making.

نویسندگان مقاله عبدالستار صفائی | Abdossatar Safaei
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

احمد محمدپور لاریمی | Ahmad Mohammad pour larimi
موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل (Babol noshirvani university of technology)

قاسم افضلی حاجی دلا | Ghasem Haji dela
موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها