یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی ارائه چارچوبی برای پایش بیماران بخش ریکاوری با استفاده از کینکت
چکیده فارسی مقاله احد پایش نشانه های حیاتی پس از بیهوشی با اتاق ریکاوری، واحدی ضروری در بیمارستان است که باید در ادامه اتاق عمل وجود داشته و در آن به بیمار ارائه خدمت شود. هدف از ریکاوری، پرستاری با دقت از بیمارانی است که پس از عمل جراحی در حال بهوش آمدن هستند. از آنجا که برای بیمار ممکن است اثرات داروهای بیهوشی بطور آئی بروز کند، و یا سازوکارهای حفاظتی متعارف وی کامل نباشد و مراکز حسی شخص درست عمل نکند، پرستاری و مراقبت شایسته از بیمار در طول حضور وی در این واحد ضروری است. در این مقاله به دنبال ارایه چارچوبی برای پایش بیماران بستری در واحد ریکاوری با استفاده از دستگاه کینکت هستیم. مراحل روش شناسی پیشنهادی شامل استخراج داده های اسکلت بدن بیمار از کینکت، شناسایی ژست ها و تعریف سطح خطر ژست ها، طراحی مدل بخش بندی و بازشناسی ژست و شناسایی مرزهای هشدار سطح یک و سطح دو است. آزمایشات تجربی بر رویدادهای جمع آوری شده نشان می دهد که روش شناسایی پیشنهادی قادر است با دقت بالایی لحظاتی را شناسایی کند که بیمار بهدلیل تغییر وضعیت خود در معرض خطر قرار می گیرد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سلامت، بیمارستان، واحد ریکاوری، پایش بیمار، کینکت

عنوان انگلیسی A Framework for Monitoring Patients in the Recovery Room Using Kinect
چکیده انگلیسی مقاله One of the emergency rooms of a hospital is recovery room, which should exist alongside the operating room. The purpose of the recovery is caring carefully for postoperative patients who are in recovery, against the effects of anesthetic drugs that may not occur instantaneously. This is necessary because it is possible that the protective mechanisms of sensory centers of patient’s body are typically incomplete and not working properly. This study aims to provide a framework for the monitoring of patients in recovery using Kinect. The methodology proposed in this study includes extracting skeleton data from the Kinect, gesture recognition and identifying critical segment boundaries. Experimental results show that the suggested method can accurately identify the moments that the patient is prone to fall because of his/her gesture
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Healthcare, Hospital, Recovery (PACU), Patient monitoring, Kinect

نویسندگان مقاله محمد مهدي سپهري | Mohammad Mehdi Sepehri
Tarbiat Modares University
دانشگاه تربیت مدرس تهران

حامد ملایی | Hamed Mollaei
Tarbiat Modares University
دانشگاه تربیت مدرس تهران

توکتم خطیبی | Toktam Khatibi
Tarbiat Modares University
دانشگاه تربیت مدرس تهران


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها