یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی ارائه یک روش جدید به منظور محاسبه نرخ بازگشت سرمایه داخلی فازی با استفاده ازشاخص متوسط نرخ بازگشت سرمایه داخلی اقتصادی و روش Vertex
چکیده فارسی مقاله یکی از جذاب ترین و پرکاربردترین روش ها در ارزیابی اقتصادی طرح ها روش نرخ بازگشت سرمایه داخلی (IRR) است. اما محاسبه صحیح نرخ بازگشت سرمایه دارای مشکلات جدی است که کاربرد این روش را با محدودیت های مهمی مواجه کرده است این مقاله بدین منظور از شاخص متوسط نرخ بازگشت سرمایه داخلی اقتصادی (EARR استفاده می نماید که از جدیدترین و توانمند ترین روش های معرفی شده در موضوع است. امروزه بنا به دلایل مختلفی تخمین مقادیر بعضی از فرایندهای ملی به صورت یک عدد قطعی بسیار دشوار بوده و ریسک بالایی را به جواب نهایی تحمیل می کند. در این راستا این مقاله با تعریف مقادیر جریان فرایند مالی بر حسب اعداد فازی، استفاده از روش های EAIRR و Vertexبه دنبال محاسبه نرخ بازگشت سرمایه داخلی فازی (FIRR) است. در نهایت با استفاده از نرم افزار Risk@ اعتبار نتایج به دست آمده مورد بررسی قرار گرفته است..
کلیدواژه‌های فارسی مقاله شاخص متوسط نرخ بازگشت سرمایه داخلی اقتصادی، تئوری فازی، نرخ بازگشت سرمایه داخلی فازی، روش Vertex نرم افزار Risk@

عنوان انگلیسی A New MethodtoCalculate Fuzzy Internal Rate of Return Using theEconomic Average IRR Index and Vertex Method
چکیده انگلیسی مقاله Internal rate of return (IRR)method is one of the most attractive and most used methods in Economic evaluation of projects. However, correct calculation of IRR has serious problems that the application of this method has met with significant restrictions. For this purpose, this paper uses the economic average internal rate of return (EAIRR) index the latest and capable method introduced in issue. Nowadays, the estimation of some cash flow stream values as a crisp value is so hard for various reasons and impose a substantial risk to the final solution. In this regard,this paper seeks to calculate the fuzzy IRR By defining the cash flow stream values as fuzzy numbers and using the EAIRR and Vertex methods. Finally, the validity of obtained results using @Risk software is examined.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Economic Average Internal Rate of Return Index,Fuzzy Theory, Fuzzy Internal Rate of Return, Vertex Method, @Risk Software

نویسندگان مقاله بهنام بابایی سعید آبادي | Behnam Babaeisaeid Abadi
Iran University of Science & Technology
دانشگاه علم و صنعت ایران

حسینعلی غفاري | Hosseinali Ghaffari
Islamic Azad University - South Tehran Branch
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

احمد اصل حداد | Ahmad Asl Hadad
K.N. Toosi University of Technology
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها