هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

عنوان فارسی اثرات کانال‌سازی بر غنای گونه‌ای ماهیان رودخانه‌ای
چکیده فارسی مقاله رودخانه های طبیعی از نظر عمق کانال، عرض کانال، سرعت جریان، اشکال بستر، ترکیب بستر و زیستگاه های اکولوژیکی متنوع هستند. فعالیت های انسانی نظیر کانال­سازی بخصوص در شهرها تأثیرات قابل توجهی بر این تنوع و همچنین آبزیان رودخانه ازجمله ماهی ها دارد. در فرآیند کانال سازی، تنوع زیستگاهی رودخانه با مستقیم شدن رودخانه و ایجاد بستر بتنی از بین خواهد رفت. جریان در رودخانه های مستقیم شده عموماً سریع تر است و در برخی موارد سبب فرسایش خاک می­شود. همچنین می تواند باعث افزایش سیلاب در پایین دست ناحیه کانال سازی شده شود. کانال سازی اثرات منفی و قابل توجهی بر زیستگاه های رودخانه ای و اجتماعات ماهیان مرتبط با آن دارد. این عمل در حقیقت با بی ثبات کردن رسوبات، بر تغذیه و تولیدمثل ماهیانی که در بسترهای شن و ماسه ای زندگی می کنند، تأثیر می گذارد و موجب از بین رفتن تخم ها شده و رشد لاروی را کاهش می دهد. همچنین ساده سازی تنوع بستر کانال در اثر کانال سازی منجر به از بین رفتن تنوع زیستگاهی و به تبع آن کاهش جمعیت و غنای گونه ­ای ماهیان می شود؛ بنابراین از دست رفتن زیستگاه بر نوع، کیفیت و ساختار اجتماعات ماهی تأثیر می گذارد. این موارد ما را بر آن داشت تا در ارتباط با تأثیرات کانال سازی بر روی تنوع و غنای گونه­ای ماهیان بحث کنیم.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی The impacts of channelization richness of fluvial fish species
چکیده انگلیسی مقاله Natural rivers are diverse in terms of channel depth and width, flow velocity, bed forms and composition, and ecological habitats. Human activities like channelization-especially in urbans- have significant impacts on this mentioned diversity, and aquatics specially fish. In the channelization process, the habitat diversity of river will be eliminated by straightening of river and creating a concrete bed. Flow in straightening rivers is generally faster, and in some cases cause soil erosion. It can also increase flooding in downstream of the channelized area. Channelization has negative and considerable impacts on the river habitats and associated fish communities. As a matter of fact, this action affects the feeding and reproduction of fish life cycle in the sand beds by creation of unstable sediments which causing the destruction of eggs and reduction of larvae growth. Also, simplifying the diversity of the channel bed as a result of channelization will lead to the elimination of habitat diversity, and consequently reduce the population and richness of fish species; Therefore, habitat loss affects the type, quality and structure of fish communities. These cases led us to discuss the impacts of channelization on the diversity and richness of fish species.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله اکولوژی, فعالیت‌های انسانی, تخریب, زیستگاه, حفاظت, آبزیان

نویسندگان مقاله مهرنوش طاهری بروجنی | Mehrnoosh Taheri Borujeni


حسین مصطفوی | Hossein Mostafavi


بابک میرباقری | Babak Mirbagheri


مجتبی نوری | Mojtaba Nouryنشانی اینترنتی http://ich.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-176-2&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها