هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

عنوان فارسی استفاده از تصویربرداری میکرو سی تی برای بررسی ریخت شناسی هندسی ماهی پرورشی آمور Ctenopharyngodon idella (Valenciennes, ۱۸۴۴)
چکیده فارسی مقاله امروزه روش های تهاجمی نظیر تشریح بافت و ارزیابی میکروسکوپی از برش های دو بعدی هنوز برای تجزیه و تحلیل ساختارها و آناتومی داخلی بافت های زیستی کاربرد دارد. در حالی که روش های غیرتهاجمی نظیر ریزمقطع نگاری رایانه ای (MicroCT) به عنوان یک فناوری نوین با پتانسیل قوی در تجزیه و تحلیل ساختارهای سه بعدی بافت های زیستی، می تواند در درک بهتر تکامل، اکولوژی و نقش دقیق جانداران در اکوسیستم های طبیعی کمک شایان کند. در این مطالعه، کارایی تصویربرداری ریزمقطع نگاری رایانه ای جهت تصویربرداری سه بعدی و شبیه سازی و ریخت شناسی ماهی پرورشی آمور با بهره گیری از امکانات تحلیل هندسی معرفی شده است. داده های میکرو سی تی با استفاده از اسکنر Nano-CT GEv xm240 در مرکز تحقیقات نانو مقیاس دانشگاه فلوریدا بدست آمده است. اطلاعات بدست آمده در نرم افزار Amira 2019 و ریخت شناسی هندسی در نرم افزار ImageJ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. خروجی داده های میکرو سی تی، خصوصیات ریختی ماهی آمور را نسبت به روش های معمول، برجسته تر کرده و از طرفی اطلاعات دقیقی از اسکلت و آناتومی داخلی جاندار را به نمایش گذاشته است. به جهت ویژگی غیرتهاجمی، فناوری ریزمقطع نگاری رایانه ای امکان استفاده مجدد از ماهی را برای سایر مطالعات فراهم می کند و به همین دلیل تعداد مدل های حیوانی مورد استفاده از آزمایش ها کاهش می یابد. استفاده از این فناوری در مطالعه نمونه های شاخص و موزه ای پیشنهاد می شود و سادگی روش پیشنهادی در جمع آوری داده های مرفولوژیکی بسیار مفید است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Geometric Morphometric of the Ctenopharyngodon idella (Valenciennes, 1844) Using Micro-Computed Tomography Imaging
چکیده انگلیسی مقاله Today, invasive methods such as histological dissection, staining and microscopic evaluation of two-dimensional sections are still used to analyze the structures and anatomy of biological tissues. While non-invasive techniques like micro-computed tomography (Micro-CT) as an emerging technology with high potential in three-dimensional (3D) analysis biological structures, can help to better understand evolution, ecology and role of organisms in their ecosystems. 3D dissection analysis is used as a new diagnostic tool in assessing the health status of the specimens and monitoring the quality of habitats. In this study, the feasibility of micro-CT imaging has been introduced as a desirable technology for 3D imaging and virtual modeling and morphology of the Grass Carb using geometric analysis facilities. The MicroCT data were scanned using the Nano-CT GEv xm240 scanner at the UF Nanoscale Research Facility. The information obtained in Amira 2019 software and was analyzed using image segmentation and volume rendering plugin and measurement tool. The study of geometric morphometric was performed in ImageJ software. The MicroCT output highlights the morphological characters of the grass carb fish compared to traditional methods, and on the other hand, it shows accurate information about the skeletal and internal anatomy of the organism. Due to the non-invasive feature, MicroCT technology allows for re-use of fishes for other studies and experiments, thus reducing the number of specimens used. The utilization of this technology is recommended in the study of type and museum materials, and the simplicity of the proposed methodology is useful for morphological data collection.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله ریخت شناسی, مرفولوژی سه بعدی, ریزمقطع نگاری رایانه ای, ماهی آمور

نویسندگان مقاله میکائیل پسندیده سقالکساری | Mikaeel Pasandideh Saqalaksari
Gildad3D
شرکت گیلداد ایمن زیست


نشانی اینترنتی http://ich.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-129-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها