هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

عنوان فارسی استفاده از برچسب بازشناسی با امواج رادیویی در پایش زنجیرۀ سرد ماهی
چکیده فارسی مقاله ماهی از جمله فسادپذیرترین مواد غذایی است که در اثر عملیات نامناسب حین فراوری و در زمان نگهداری دچار افت کیفیت می شود. به دلیل ماندگاری پایین این ماده غذایی سیستم های پایش دما طراحی و توسعه داده شده اند. بسته بندی هوشمند به سیستم هایی اتلاق می شود که می تواند اطلاعاتی در خصوص کیفیت، ایمنی و روش ردیابی محصول برای مصرف کنندگان و مدیران زنجیرۀ تأمین مواد غذایی فراهم آورد. سامانۀ بازشناسی با امواج رادیویی یکی از مهم ترین تکنولوژی های مطرح شده در سال های اخیر است که می تواند همانند بارکدها باعث تبادل اطلاعات شود اما عملکرد آن به مراتب قوی تر است. در ساده ترین نوع سامانه بازشناسی با امواج رادیویی از میکروچیپ بی سیم و آنتن استفاده شده است که به یک بخش خوانش بسیار سریع و کاملاً خودکار مجهز شده است. فرکانس 56/13 مگاهرتز بهترین فرکانس برای عملکرد برچسب های انعطاف پذیر خصوصاً در مواد غذایی با رطوبت بالا است. سامانه بازشناسی با امواج رادیویی به عنوان روشی مهم در زنجیرۀ حمل و نقل بین قارّه ای، پایش دما و تضمین ایمنی ماهی تازه مطرح و تأیید شده است. این تکنولوژی نیاز به تماس فیزیکی و موقعیت قرارگیری (مانند بارکد) نسبت به بخش خوانش ندارد. داده ها هر زمان بدون باز کردن جعبه های پلی استایرن حاوی ماهی در زنجیرۀ حمل و نقل جمع آوری و پردازش می شوند. علی رغم محدودیت های موجود در زمینۀ این تکنولوژی، پیشرفت های جدیدی همچون ارتباط این سامانه با شاخص دما-زمان، تکنولوژی بی سیم و نانوحسگرهای سامانه بازشناسی با امواج رادیویی چندحسگری افق های روشنی را برای دانشمندان فراهم می کند. در پایان می توان گفت که این روش باعث افزایش قابلیت رقابت و مدیریت حمل و نقل برای شرکت ها، و تقویت اعتماد مصرف کنندگان خواهد شد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Application of RFID Tag for Cold Chain Monitoring of Fish
چکیده انگلیسی مقاله Fish is one of the most perishable foods and quality deterioration may originate from improper operation during processing and storage. Temperature monitoring systems are designed and improved because of short-shelf life of fish products. Intelligent packaging refers to systems providing information about quality, safety and traceability of food products for consumers and supply chain managers. Radio frequency identification (RFID) is one of the most challenging technologies in recent years which can provide information like a barcode but with enhanced efficiency. The simplest RFID tool uses a wireless microchip and an antenna in the tag with a very fast and fully automated reading phase. High frequency band at 13.56 MHz is considered the best frequency for integration on flexible RFID tags, especially for food samples with high water content. RFID is demonstrated and validated along with an intercontinental fresh fish logistic chain, temperature monitoring and ensuring safety. This identification technology does not need sight positioning or physical contact (like barcodes) with the reader. Data can be collected and processed without opening the polystyrene boxes containing fish at any time of the logistic chain. Although there are some limitations with this technology, new developments including the combination of RFID technology and time-temperature indicators, Wireless technologies and Multi-sensing RFID nano-sensors provide promising opportunities for developers. Finally, this technology can improve the competitiveness and logistic management of the fish companies, and to reinforce the confidence of consumers.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله ایمنی, بسته‌بندی هوشمند, حسگر, ردیابی.

نویسندگان مقاله مریم رواقی | Maryam Ravaghi
Agricultural Research, Education and Extension Organization )AREEO(, Ahvaz, Iran
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران.


نشانی اینترنتی http://ich.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-158-2&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها