هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

عنوان فارسی ویژگی‌های جمجمهء عصبی گاو ماهی سرگنده (Iljin, ۱۹۴۹) Ponticola gorlap (Teleost: Gobiidae) در حوضه جنوبی دریای خزر
چکیده فارسی مقاله گاو ماهی سرگنده (Ponticola gorlap)، از خانواده گاوماهیان است، که در سواحل جنوبی حوضه دریای خزر نیز یافت می شود. از آنجا که اطلاعات کمی در مورد ساختار استخوانی این گونه وجود دارد، این مطالعه به منظور توصیف جمجمه عصبی این گونه در بخش جنوبی دریای خزر به اجرا درآمد. بدین منظور تعداد 17 قطعه از رودخانه سفیدرود به­وسیلهء دستگاه الکتروشوکر صید، سپس بعد از بی هوشی، در فرمالین 10 درصد بافری تثبیت، و به منظور مطالعه ساختارهای استخوانی شفاف­سازی و رنگ آمیزی شدند، سپس ویژگی­­های استخوانی جمجه عصبی این گونه به تفصیل توصیف شد. نتایج نشان داد که جمعیت های ایرانی این گونه به واسطه صفات استخوانی شامل تیز بودن نوک استخوان اتموئید جانبی و عدم حضور استخوان بینی قابل شناسایی هستند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Neurocranium characters of Ponticola gorlap (Iljin, 1949) (Teleost: Gobiidae) in the southern Caspian Sea basin
چکیده انگلیسی مقاله The Caspian bighead goby (Ponticola gorlap), a member of the family Gobiidae, is found on the southern Caspian Sea basin. Since there is a little information is available about the skeletal structure of this species, therefore, this study was conducted to describe the detailed neurocranium characters of this species in the southern part of the Caspian Sea. For this purpose, 17 specimens were collected from the of Sefid River by electrofishing device. After anesthesia, they were fixed with 10% buffered in formalin, and to study skeletal structures, they were cleared and stained and, their bony characteristics were described in detail. The results showed that Iranian populations of this species can be identified by having traits include sharp point of the lateral ethomoid and lack of nasal.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله استخوان‌شناسی, سفیدرود,گاوماهیان

نویسندگان مقاله نسرین نیک مهر | Nasrin Nikmehr


سهیل ایگدری |


هادی پورباقر |


حامد موسوی |نشانی اینترنتی http://ich.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-188-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها