هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

عنوان فارسی مروری بر رویکردهای تغذیه ای در بهبود عملکرد مولدین گونه های آبزی
چکیده فارسی مقاله یکی از عوامل موفقیت در صنعت آبزی­پروری، پایش و تقویت گله مولدین می­باشد. رویکردهای مختلف فرمولاسیون جیره غذایی مولدین می­تواند به اصلاح و بهبود نتاج و در نهایت اقتصادی کردن عملکرد کارگاه­های تکثیر کمک شایانی نماید. با تغذیه مناسب گله مولدین از طریق روش­های مختلف غذادهی و فرمولاسیون جیره­های غذایی قبل و بعد از انجام عمل تخمریزی، میزان هماوری، کیفیت مواد تناسلی (اسپرم و تخمک)، میزان لقاح و بازماندگی تخم بهبود می­یابد. استفاده از مواد مغذی (پروتئین، اسیدهای آمینه، چربی، اسیدهای چرب، ویتامین­ها)، مواد معدنی (روی و سلنیوم) و برخی افزودنی­های غذایی (رنگدانه­ها و پروبیوتیک­ها) در جیره غذایی گله مولدین افق­های روشنی را پیش روی این صنعت قرار داده است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Review on the nutritional strategies of improving the performance of aquatic species broodstocks
چکیده انگلیسی مقاله One of the successful factors in the aquaculture industry is to monitor and strengthen the broodstocks. Different approaches to breeders' diet formulation can help to improve the offspring and ultimately, economize the performance of breeding farms. With proper nutrition of the broodstocks through various feeding methods and the diet formulations before and after spawning, the rate of fertility, the quality of the reproductive materials (sperm and egg), the rate of fertilization and egg survival will improve. The use of nutrients (proteins, amino acids, fats, fatty acids and vitamins), minerals (zinc and selenium) and some feed additives (pigments and probiotics) in the diet of broodstocks set bright horizons ahead of this industry.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله جیره, هماوری, نتاج, درصد بازماندگی

نویسندگان مقاله فاطمه داودی سفیدکوهی | Fatemeh Davoudi Sefidkohi
Ferdowsi university of Mashhad
دانشگاه فردوسی مشهد

امید صفری | Omid Safari
Ferdowsi university of Mashhad
دانشگاه فردوسی مشهد


نشانی اینترنتی http://ich.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-204-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها