هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

عنوان فارسی مروری بر ارزشمندی‌های بیولوژیک، تغذیه ای و تولید اقتصادی ماهی آزاد دریای مازندران Salmo trutta Caspius
چکیده فارسی مقاله ماهی آزاد دریای مازندران (( Salmo trutta caspius ازجمله ماهیان مهاجر رودرو که در دریای خزر یا مازندران زندگی می کند و برای تخم ریزی وارد رودخانه میشود ، بومی و از گران ترین ماهیان دریای مازندران می باشد ، گوشت ماهی ارزش غذایی بالایی دارد و سرشار از مواد مغذی ، اسید آمینه ضروری، اسیدهای چرب اشباع نشده، مواد معدنی و ویتامین می باشد و از مقبولیت ویژه ای برخوردار است که نظر بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده است. محدوده اصلی این گونه سواحل غربی و جنوبی دریای مازندران می باشد. برای حفظ و ترمیم ذخایر این گونه، هر ساله بچه ماهیان آزاد توسط شیلات ایران به رودخانه ها رها سازی می گردند به طوری که در سال 1397-1398، با صید بیش از 200 عدد ماهی مولد، تعداد 20000 قطعه بچه­ماهی نیز در رودخانه رهاسازی شدند. این مطالعه به منظور معرفی این گونه ماهی می باشد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Review of the biological value nutritional and economic production of Caspian Sea (Salmo trutta Caspius)
چکیده انگلیسی مقاله Caspian Sea Salmon (salmo trutta Caspius) is one of the migratory Fish that lives in Caspian [or Mazandaran] Sea and enters the river for spawning, native and it is one of most expensive fish in the Caspian Sea, Fish meat has a high nutritional value and having essential Amino Acid, unsaturated fatty acid, Mineral and Vitamins, As special popularity that has attracted the attention of many researchers, the main area of this species is the western and southern shores of the Caspian Sea. In order to preserve and restore the stocks of this species, every year fish fry were released into the rivers by Iranian Fisheries Organization. So that in 2018-2019, by catching more than 200 broodstocks, 20000 juveniles was also released into the rivers. This study was done to introduce this valuable species of fish.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله بومی, مهاجر, دریای خزر, آمینو اسید ضروری

نویسندگان مقاله اوریانا ضرابی | oriana zarrabi
Ayatallah Amoli
آیت الله آملی

محمد احمدی | mohammad ahmady
Ayatallah Amoli
ایت الله املی

مسعود هداتی فرد | Masoud Hedayatifard
Qaemshahr Branch, Islamic Azad University
واحد قائمشهر

لیلا گلستان | leila golestan
Ayatallah Amoli
آیت الله آملی

ایوب فرهادی | ayoub farhadi
sari
ساری


نشانی اینترنتی http://ich.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-200-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها