هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

عنوان فارسی تکثیر و تولید بچه ماهی سوف معمولی (Sander lucioperca) با هدف بازسازی ذخایر در ایران
چکیده فارسی مقاله در مطالعه حاضر مراحل مختلف تکثیر و تولید بچه ماهی سوف معمولی و ضرورت بازسازی ذخایر آن مورد بررسی قرار گرفت. در سال 1398 علاوه بر مولدین وحشی از تعدادی پیش مولد سوف (اهلی) عادت داده شده به غذای دستی، بچه ماهی تولید و رهاسازی گردید. در فصل تکثیر، مولدین پس از تزریق هورمون به استخرهای لانه­گذاری شده منتقل می­شوند. عمل انکوباسیون تخم­های موجود در لانه ­های تخم­ریزی شده در حوضچه های بتونی گرد به عنوان انکوباتور انجام شده و پس از خروج لارو از تخم و جذب کیسه زرده (به مقدار تقریبی 70 درصد)، در استخرهای خاکی دارای شرایط مناسب کشت می­گردند. دوره پرورش لارو تا رسیدن به وزن 1 گرم جهت رهاسازی حدود 35 تا 45 روز بوده و میزان بقای آن تا وزن 1 گرم در استخرهای خاکی 45 درصد می­باشد. در هنگام رهاسازی با تنظیم دریچه­های خروجی استخرها، آب همراه با بچه ماهی به محل بارگیری هدایت شده و در آنجا بچه ماهیان با زدن پیمانه، شمارش و با کامیون­های تانک­دار و مجهز به اکسیژن، حمل و به رودخانه­های منتهی به دریای خزر رهاسازی می­گردند. به نظر می رسد با توجه به وضعیت ذخایر سوف در حوضه جنوبی دریای خزر، تکثیر و بازسازی ذخایر این ماهی امری ضروری تلقی می گردد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Propagation and production of juvenile pikeperch (Sander lucioperca) with emphasis on stocks rehabilitation in Iran
چکیده انگلیسی مقاله In the present study, the various stages of propagation and production of juvenile pikeperch and the necessity of stocks rehabilitation were examined. In 2019, besides to wild breeders, a number of domesticated pikeperch which were acclimated to artificial diet were propagated and the produced juveniles were released. During the spawning season, the pikeperch are transferred to the ponds equipped with nests after the hormone injection. Incubation of all eggs in nests is performed in circular concrete tanks as incubators. After hatching and the yolk sac absorption (approximately 70%), they are cultivated in earthen ponds with suitable conditions. Rearing period of the larval stage to 1 g is around 35 to 45 days and the survival rate in earthen ponds at the Dr. Yousefpour Center is about 45%. When releasing by adjusting the outlet of the ponds, water along with the juvenile pikeperch are directed to the fish collector and the juvenile pikeperch are counted volumetrically and transfer by trucks equipped with oxygen and are released into the rivers reach to the Caspian Sea. It seems that based on the natural stocks of the pikeperch in the south parts of the Caspian Sea, producing and releasing of the juveniles is necessary for stock rehabilitation.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله سوف معمولی (Sander lucioperca), بیولوژی, تکثیر, بازسازی ذخایر

نویسندگان مقاله شاپور غلامی | Shapoor Gholami
Fisheries
شیلات

بهرام فلاحتکار | Bahram Falahatkar
University of Guilan
گیلان

اسحق رسولی | Eshagh Rasooli
Fisheries
شیلات


نشانی اینترنتی http://ich.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-174-6&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها