هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

عنوان فارسی بررسی توانایی باکتری شکارچی هالوباکتریووراکس جدا شده از دریای مازندران در کنترل برخی باکتری‌های بیماریزای ماهی
چکیده فارسی مقاله تهدید بیماری­های عفونی برای حیات آبزیان موجب استفاده گسترده دارو­های ضد میکروبی شده است که خود مشکلات عدیده­ای را ایجاد می­کند. بنابراین یافتن روش­های جایگزین، جذاب است. یکی از جالبترین روش­های جایگزین، استفاده از باکتری­های شکارچی مانند هالوباکتریووراکس ساکن اکوسیستم­های آبی می­باشد. جداسازی هالوباکتریووراکس از آب دریای مازندران و بررسی توانایی آن در کنترل برخی باکتری­های بیماریزای ماهی از اهداف پژوهش حاضر بود. برای جداسازی باکتری شکارچی، نمونه آب از سواحل دریای مازندران جمع­آوری شد. برای افزایش جمعیت باکتری شکارچی، غنی­سازی نمونه­ها در محیط کشت حاوی عصاره مخمر به مدت 24 ساعت در دمای 25 درجه سانتی­گراد انجام شد. جداسازی باکتری شکارچی از سایر باکتری­ها به کمک فیلتراسیون و سانتریفیوژ انجام شد. برای ارزیابی عملکرد باکتری شکارچی در کنترل باکتری­های بیماریزا ماهی، از تکنیک کشت آگار دو لایه و گرمخانه گذاری در دمای 25 درجه سانتی­گراد به مدت 3 تا 7 روز، استفاده شد. نتایج نشان داد اولین پلاک­های شفاف پس از 72 ساعت ظاهر شد و قطر پلاک پس از 7 روز از یک میلی­متر به حدود 10 میلی­متر افزایش یافت. این نتایج نشان­دهنده شکار و کنترل باکتری­های طعمه فلاووباکتریوم سایکروفیلوم و یرسینیا راکری توسط جدایه باکتریایی شکارچی MK7 بود. شناسایی مولکولی باکتری شکارچی با استخراج نوکلئیک اسید و واکنش زنجیره­ای پلیمراز انجام شد. یافته­های مطالعه حاضر نشان می­دهد هالوباکتریووراکس MK7 شکارچی، توانایی کنترل زیستی باکتری­های بیماریزای ماهیان را دارد. استفاده از باکتری شکارچی هالوباکتریووراکس MK7 برای جایگزینی ترکیبات ضد میکروبی مانند آنتی­بیوتیک­ها نیاز به مطالعه بیشتر دارد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Ability of predator bacterium Halobacteriovorax sp. isolated from the Caspian Sea to control fish pathogenic bacteria
چکیده انگلیسی مقاله The threat of infectious diseases for aquatic life has caused the widespread use of antimicrobial drugs that has led to numerous problems, therefore alternative methods have gained interest. One of the more interesting alternative methods is the utilization of predatory bacteria such as Halobacteriovorax found in marine environments. The aims of this research is to isolate Halobacteriovorax from the Caspian Sea, and to investigate its capability of controlling a number of fish pathogenic bacteria. To isolate the predatory bacterium, water samples were collected from the Caspian Sea coast. To increase the population of predatory bacterium, the samples were enriched in a medium containing yeast extract and were incubated at 25°C for 24 hours. The separation of predatory bacterium from other bacteria was enhanced with filtration and centrifugation. In order to assess the capability of the bacterium in controlling the fish pathogenic bacteria, the two layer agar plating technique was used and was incubated at 25°C for 3-7 days. The results demonstrated that the first transparent plaques were formed after 72 hours. After 7 days, the diameter of the plaques increased from 1 to 10 mm. These results indicated that the predator bacterium MK7 controlled the host bacteria Flavobacterium psychrophilum and Yersinia ruckeri. Molecular identification of predator bacterium was performed by nucleic acid extraction and polymerase chain reaction. The results of the current study demonstrated that predator bacterium MK7 has the potential to biologically control fish pathogenic bacteria. The use of predator bacterium MK7 as an alternative to antimicrobial substances such as antibiotics, requires further investigation.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله هالوباکتریووراکس, باکتری شکارچی, باکتریهای بیماریزای ماهی, دریای مازندران

نویسندگان مقاله معصومه کشیری | Masoumeh Kashiri


مجتبی محسنی | Mojtaba Mohseniنشانی اینترنتی http://ich.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-248-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها