هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

عنوان فارسی بررسی علت تلفات شدید در ماهیان زنده‌زا در یک مرکز تکثیر و پرورش ماهیان زینتی در شهر دماوند
چکیده فارسی مقاله در یک مرکز تکثیر و پرورش ماهی در شهر دماوند، به دنبال تلفات شدید در گونه های مختلف ماهیان زنده زا از جمله نژاد­های مختلف گوپی (Poecilia reticulate)، پلاتی (Xiphophorus maculatus) و دم­شمشیری (Xiphophorus sp.) طی مدت 5 ماه، در اسفند 1399، تعدادی از ماهیان به صورت تصادفی نمونه­برداری شده و در محل پرورش مورد ارزیابی قرار گرفتند. آب چاه به عنوان منبع آب مورد استفاده قرار می­گرفت و از نظر کیفی مطلوب بود. به منظور ارزیابی میکروسکوپی، ماهیان آسان­کشی و سپس کالبدگشایی شدند و اندام­ها به طور کامل از حفره شکمی خارج شده و بر روی لام قرار گرفتند و بلافاصله با استفاده از میکروسکوپ صاایران مدل BM-180N مورد ارزیابی قرار گرفتند. ارزیابی میکروسکوپی آلودگی شدید با انگل کاپیلاریا (Capilaria Sp.) را در تمامی ماهیان ارزیابی شده نشان داد. این عارضه در ماهی­های زینتی مخصوصاً ماهیان زنده­­زا شایع است و می­تواند منجر به مرگ و میر بالا و خسارات اقتصادی سنگین باشد. به دلیل چرخه مستقیم زندگی این انگل، این بیماری به سرعت گسترش می­یابد. بنابراین، رعایت نکات بهداشتی ضروری است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Investigating the cause of severe mortality of livebearer fishes in an ornamental fish breeding center in Damavand city.
چکیده انگلیسی مقاله Mortality of livebearer fishes such as different types of guppy (Poecilia reticulate), platy (Xiphophorus maculatus) and swordtail (Xiphophorus sp.) was observed during 5 months in an ornamental fish breeding center in Damavand city. in March 2020, a numbers of these fishes were randomly sampled and examined at the breeding site. Well water was used as the water source and the water quality was normal. For microscopic examination, fishes were euthanized and necropsied. Then, the entire abdominal organs were putted on the microscope slides and examined by Sairan BM-180N biological microscope. Microscopic examination showed severe Capilaria Sp. infection in all of the sampled fishes. This complication is common in ornamental fishes specially in livebearers which can cause severe mortalities and economic losses. Because of direct life cycle of this parasite, the disease spreads rapidly. Therefore, it is necessary to observe health issues.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله ماهیان زنده زا, آلودگی انگلی, کاپیلاریا

نویسندگان مقاله هومن رحمتی هلاسو | Hooman Rahmati-Holasoo
Tehran university
دانشگاه تهران

سید سعید میرزرگر | seyyed Saeed Mirzargar
Tehran university
دانشگاه تهران

علیرضا نصیری | alireza Nassiri
Tehran university
دانشگاه تهران

امیرپارسا عزیزی | Amirparsa Azizi
Tehran university
دانشگاه تهران

مهسا شهبازی | mahsa Shahbazi
Tehran university
دانشگاه تهران


نشانی اینترنتی http://ich.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-181-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها