هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

عنوان فارسی گسترش تهاجمات زیستی: تجربه تیلاپیا زیلی(Coptodon zillii Gervais, ۱۸۴۸) در ایران
چکیده فارسی مقاله گونه­های غیربومی مهاجم تهدیدی عمده برای تنوع زیستی جهانی محسوب می­شوند. در سال­های اخیر، ماهیان تیلاپیا، به عنوان گونه­های غیربومی مهاجم، تاثیرات اکولوژیکی و اقتصادی قابل توجهی در جنوب غربی ایران داشته­اند. این مطالعه به منظور تعیین پراکنش و فراوانی تیلاپیا زیلی (Coptodon zillii) در یکی از مهمترین تالاب­های جنوب غربی ایران، تالاب شادگان و پهنه­های آبی اطراف آن و همچنین پیش بینی دامنه پراکنش این گونه در سراسر ایران با استفاده از ابزار MaxEnt انجام شد. نمونه­برداری با استفاده از تورهای گوشگیر در فصول مختلف در طول پاییز 1393 تا تابستان 1394 و همچنین اسفندماه 1397، جهت مقایسه وضعیت گونه­ در این سال­ها ، انجام گردید. گونه تیلاپیا زیلی در تالاب شادگان، شامل حدود 61 درصد فراوانی نسبی گونه­ها در قسمت میانی تالاب، و بسیاری از پهنه­های آبی اطراف به خوبی استقرار پیدا کرده است. پیش­بینی دامنه پراکنش نشان می­دهد که این ماهی به طور بالقوه می­تواند به مناطق دیگر ایران گسترش پیدا کند. علاوه بر این، تالاب شادگان که قبلا هیچ گونه تیلاپیای دیگری در آن مشاهده نشده بود، ولی هم­اکنون فراوانی بالایی از گونه دیگری از تیلاپیا به نام تیلاپیای آبی یا اورئوس (Oreochromis aureus) را نشان می­دهد. این دو گونه­ در تالاب شادگان بسیار فراوان بوده و در اکثر پهنه­های آبی منطقه پراکنده شده­اند. فقدان بودجه کافی، همکاری­های منطقه­ای با کشورهای همسایه، آگاهی عمومی و آموزش، مدیریت گونه­های غیربومی مهاجم مانند گونه­های تیلاپیا را در ایران دچار چالش می­کند. نظارت مستمر بر روی این گونه­ها برای تشخیص زودهنگام و اقدامات ریشه کنی سریع در سطح کشور بسیار ضروری می­باشد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Spread of biological invasions: The experience of the redbelly tilapia (Coptodon zillii Gervais, 1848) in Iran
چکیده انگلیسی مقاله Invasive alien species (IAS) are a major threat to global biodiversity. In recent years, tilapia species, as an IAS, have had significant ecological and economic impacts in the southwest of Iran. This study was carried out to determine the distribution and abundance of the redbelly tilapia (Coptodon zillii Gervais, 1848) in one of the most important wetlands of the southwest of Iran, the Shadegan Wetland, and its surrounding water bodies and also to predict its range of expansion throughout Iran using MaxEnt. We sampled the water bodies using gill nets in different seasons during autumn 2014-summer 2015 and also March 2019, comparing the status of the species in these years. The species is well established in the wetland, comprising about 61 percent relative species abundance in the middle part, and also many of the surrounding water bodies. The prediction shows that C. zillii could potentially invade the other areas of Iran. Moreover, the Shadegan Wetland that previously showed no other tilapia species is beginning to display high catch rates of Oreochromis aureus (Steindachner, 1864). These species have been highly prolific in the wetland, dispersing through most water bodies of the area. The lack of enough funding, regional cooperation with neighboring countries, public awareness, and education make the managing of IAS, such as tilapia species, a challenge in Iran. Continued monitoring of this species is vital to early detection and rapid eradication actions on a country-wide scale.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله تهاجم بیولوژیکی, مدیریت ماهیان, تیلاپیای آبی, MaxEnt

نویسندگان مقاله حسین ولیخانی | Hussein Valikhani


اصغر عبدلی | Asghar Abdoli


فرشاد نجات | Farshad Nejat


ماری نل هنسون | Mary Henson N.


بهرام حسن زاده کیابی | Bahram Kiabi H.نشانی اینترنتی http://ich.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-163-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها