هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

عنوان فارسی مروری بر استفاده از مکمل بتائین در صنعت تولید غذای آبزیان
چکیده فارسی مقاله امروزه استفاده از پودر ماهی به دلیل افزایش تقاضای آن با توجه به پیشرفت روز افزون صنعت آبزی پروری افزایش یافته است. با توجه به کاهش تولید پودر ماهی از منابع در دسترس، استفاده از جایگزین های گیاهی و حیوانی (حیوانات زمینی) آن مورد استفاده قرار می گیرند. با این حال، سطح زیاد استفاده از منابع پروتئین جایگزین به طور کلی خوشخوراکی جیره را متعاقباً بدتر می کند و منجر به کاهش مصرف خوراک و رشد ماهی می شود. موفقیت عملیات پرورش بستگی به در دسترس بودن و تهیه جیره غذایی متعادل و قابل قبول دارد و در این مورد صنعت آبزی پروری به سمت تهیه جیره هایی حرکت می کند که از طریق افزودنی های غذایی خوش خوراکی جیره را تامین کند. بتائین نوعی جاذب غذایی است که در گروهی از غلات، سبزیجات و همچنین برخی از منابع حیوانی وجود دارد. این ماده حامل مولکول های شیمیایی است که توسط حس بویایی ماهی به سرعت شناسایی و ماهی را به سمت غذای داده شده سوق می دهد. امروزه از بتائین در صنایع غذایی دام، طیور، آبزیان و همچنین صنایع آرایشی و بهداشتی استفاده می شود. استفاده از این جاذب غذایی در گونه های مختلف آبزی در غلظت های مختلف، اثرات متفاوتی از خود نشان می دهد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Review on use of betaine supplementation in the aquafeed production industry
چکیده انگلیسی مقاله Today, the use of fish meal has increased due to the increasing demand due to the increasing progress of the aquaculture industry. Due to the reduction in fish meal production from available resources, the use of plant and animal alternatives (terrestrial animals) is used. However, the high level of replacement of alternative protein sources generally worsens the food's attractiveness, leading to reduced feed intake and fish growth. The success of breeding operations depends on the availability and preparation of a balanced and acceptable diet, and in this case, the aquaculture industry moves towards diets that make palatability of the feed by using feed additives. Betaine is a food absorber found in a group of grains, vegetables, as well as some animal sources. It carries chemical molecules that are quickly detected by the fish's sense of smell and push the fish toward the given food. Today, betaine is used in the food industry, livestock, poultry, aquaculture, as well as in the cosmetics industry. The use of this food adapter in different aquatic species in different concentrations has different effects.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله جیره, پودرماهی, منابع پروتئین جایگزین,خوشخوراکی, جاذب غذایی

نویسندگان مقاله محمد حسن اسکندری | Mohammad Hasan Eskandari
Ferdowsi university of Mashhad
دانشگاه فردوسی مشهد

امید صفری | Omid Safari
Ferdowsi university of Mashhad
دانشگاه فردوسی مشهد


نشانی اینترنتی http://ich.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-104-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها