هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

عنوان فارسی بررسی سطوح مختلف اسید آراشیدونیک جیره غذایی بر سطح استرس ماهی دانیوی گورخری (Danio rerio)
چکیده فارسی مقاله علاوه بر توسعه فناوری های نوین موثر در بهبود شرایط زیستی ماهیان پرورشی، ماهیت بیوشیمیایی و عملکرد فیزیولوژیک مواد افزودنی به جیره، به شدت بر واکنش استرس ماهیان تأثیر می گذارد. این مطالعه به بررسی تأثیر سطوح مختلف اسید آراشیدونیک (ARA, 20:4n-6) جیره غذایی بر سطح استرس ماهی دانیوی گورخری به عنوان ماهی مدل پرداخته است. ماهیان گورخری نورس (20 روزه) با پنج جیره غذایی آزمایشی مختلف، که از نظر میزان انرژی و پروتئین یکسان بوده و از نظر سطح ARA (مقادیر صفر، 5/0، 1، 2 و 4 درصد به کل اسید چرب جیره) با یکدیگر تفاوت داشتند، به مدت 70 روز تغذیه شدند. سطح کورتیزول کل بدن تمامی تیمارها (به عنوان شاخص وضعیت استرس)، پس از مواجهه با چالش کوتاه مدت (48 ساعت گرسنگی) اخذ شد. نتیجه آزمایش نشان داد، سطوح بالای ARA جیره (2 و 4 درصد) متابولیسم چربی لاشه را به طور قابل توجهی تحت تأثیر قرار داده است (05/0P<). پس از القای چالش، با افزایش سطح ARA لاشه (تیمارهای دریافت­کننده بالای یک درصد ARA جیره)، افزایش سطح کورتیزول را نشان دادند، در حالی که به نظر می رسد سطح 4 درصد ARA جیره، باعث افزایش جزئی کورتیزول پایه و پاسخ به استرس شده است. در واقع یک رژیم غذایی غنی از ARA می­تواند باعث تغییر در لیپیدهای پیچیده و سطح کورتیزول بدن شود و به طور کلی بر شاخص­های فیزیولوژیک ماهی گورخری تأثیر گذارد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Evaluation of different levels of dietary arachidonic acid on stress levels of Zebrafish (Danio rerio)
چکیده انگلیسی مقاله In addition to the development of new technologies to improve the biological conditions of cultured fish, the biochemical nature and physiological functionality of those feed additives strongly affect the stress response. This study explores the effect of dietary arachidonic acid (ARA, 20:4n-6) levels compared with cortisol levels in the using Zebrafish as the model organism. Juvenile zebrafish (20-days post-fertilization) fed the five iso-nitrogenous and iso-energetics experimental diets utilizing different ratios of the ARA diet (0, 0.5, 1, 2, and 4% ARA of total fatty acid) for 70 days. Then, cortisol levels were determined after short-term stress (48 hours’ exposure to starvation). Results showed that the muscle ARA levels were highly correlated to dietary ARA levels. The experiments revealed significant, high ARA levels (2% and 4%) seemed to affect lipid metabolism in complicated ways (p < 0.05). Fish reflected dietary ARA content and post-stress cortisol increased with ARA supply up to 1%, whereas 4% ARA seems to enhance basal cortisol slightly and alter the response to stress. Our results indicate that an ARA-enriched diet induces changes in complex lipids, cortisol levels, and overall affect physiological parameters.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله اسیدهای چرب ضروری, ماهی گورخری, کورتیزول.

نویسندگان مقاله علیرضا خیابانی | Alireza Khiabani
University of Applied Science and Technology
دانشگاه جامع علمی علمی کاربردی، ایران، تهران

عبدالصمد کرامت امیرکلایی | abdolsamad Keramat amirkolaie
Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

حسین اورجی | Hossein Ouraji
Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

ابوالقاسم اسماعیلی فریدونی | Abolghasem Esmaili Fereidouni
Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

همایون حسین زاده صحافی | Homayoun Hosseinzadeh Sahafi
Iranian Fisheries Sciences Research Institute (IFSRI)
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی


نشانی اینترنتی http://ich.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-100-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها