هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

عنوان فارسی مروری بر تاثیرات ویتامین Cبر رشد و بقای قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)
چکیده فارسی مقاله هدف از این مقاله بررسی تاثیرات ویتامین C بر رشد و بقای ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) می باشد. از آنجایی که ماهی قزل آلا دارای سرعت رشد بالا و گوشت لذیذی است و از نظر اقتصادی نیز ارزش زیادی دارد، به منظور توجه بیشتر به سهم ویژه ویتامین C در جیره این گونه، این تحقیق صورت می گیرد. روش مورد استفاده در این تحقیق روش اسنادی است. یافته های این تحقیق نشان می دهد ویتامین C به عنوان یک ماده مغذی ضروری در آبزی پروری مطرح است. این ویتامین یک آنتی اکسیدان قوی بوده و مقاومت بدن در برابر استرس و عفونت را نیز افزایش می دهد. همچنین این ویتامین قادر است پاسخ های ایمنی این ماهی را بهبود ببخشد. از طرف دیگر ماهی قزل آلای رنگین کمان حساس است و در برابر عوامل مختلف محیطی واکنش نشان می دهد. از طرفی این ویتامین قادر است درصد وزن گیری ماهی قزل آلا را افزایش دهد که بسیار اقتصادی می باشد. این مقاله به بررسی اجمالی دستاورد های مختلف در زمینه تاثیرات ویتامین C بر رشد و بقای ماهی قزل آلای رنگین کمان می پردازد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Overview of the effects of vitamin C on the growth and survival of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)
چکیده انگلیسی مقاله The purpose of this essay is studing the effects of vitamin C on the growth and survival of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Because rainbow trout has a high growth rate and delicious meat and it is also economically valuable, in order to pay more attention to the important role of vitamin C in the diet of this species, this research has been done. The method used in this study is the documentary method. The findings show that vitamin C is an essential nutrient in aquaculture. This vitamin is a powerful antioxidant and also increases the body's resistance to stress and infection. This vitamin is also able to improve the immune responses of this fish. Rainbow trout , on the other hand, is sensitive and reacts to various environmental factors. On the other hand, this vitamin is able to increase the weight gain percentage of rainbow trout, which is very economical. This essay gives you a brief overview on the effects of vitamin C on growth and survival of rainbow trout.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله تغذیه قزل آلا, رشد, سیستم ایمنی ماهی, قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss), ویتامین C

نویسندگان مقاله فاطمه هاشمی حقیقی | Fatemeh Hashemi Haghighi
Islamic Azad University, Karaj Branch
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج


نشانی اینترنتی http://ich.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-170-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها