هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

عنوان فارسی خصوصیات ریخت شناسی سرخوی معمولی (Bloch., ۱۷۹۲)(lutjanus johnii) در حوضه های خلیج فارس و دریای مکران(Acthinoptergii,lutjanidae)
چکیده فارسی مقاله جنس سرخو دارای بیشترین تعداد گونه[S1] در خلیج فارس و دریای مکران می باشد. این مطالعه با هدف مشخص کردن خصوصیات ریخت شناسی سرخوی معمولی (Bloch., 1792)(lutjanus johnii) در 6 ایستگاه از 2 حوضه خلیج فارس(بندر چارک، بندر جگین و بندر عباس) و دریای مکران(بندر جاسک،بندر کنارک و چابهار) انجام گرفته است. 28 صفت ریخت سنجی بوسیله کولیس دیجیتال با دقت 0.1 میلی متر اندازه گیری شد . طول کل (TL) نمونه های مطالعه شده در دامنه 70تا 90 سانتی متر و طول استاندارد (SL) نیزدر دامنه 50تا 60 سانتی متر قرار داشتند. بیشترین و کمترین اندازه عرض بدن به ترتیب 45/4 و 32/2بود. 11 صفت شمارشی با استفاده از لوپ با بزرگنمایی 10 برابر شمارش گردید. باله پشتی بترتیب دارای13-14 شعاع نرم و 10 شعاع سخت، باله مخرجی 8 شعاع ، باله سینه ای دارای 17-16 شعاع وباله شکمی 5 شعاع بوده،تعداد فلسهای شمارش شده خط جانبی در نمونه ها 46-49 بودند. صفات مشخص کننده این گونه در مقایسه با گونه های دیگرسرخوماهیان ،داشتن بدن بیضی شکل کشیده،باله پشتی پیوسته تا کمی ناپیوسته دهان جانور انتهایی و نسبتا بزرگ با قابلیت ارتجاعی می باشد، وسط فلس ها نقاط سرخ- قهوه ای،دارای رنگ زرد با جلای برنزی تا نقره ای و در ناحیه شکم سفید تا نقره ای ، و دارای لکه یا نقطه سیاه بر روی خط جانبی هستند. سرخوی معمولی در این منطقه با گونه های دیگر این جنس در حوضه خلیج فارس و دریای مکران مورد مقایسه قرار گرفت.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Morphology characteristics of the Johns snapper lutjanus johnii(Bloch.,1792) in the Persian gulf and Makran Sea basins. (Acthinoptergii,lutjanidae)
چکیده انگلیسی مقاله lutjanus genus has the largest number of species in the Persian gulf and the Makran sea.The main aim of this study was to describe the morphology characteristics of lutjanus johnii (Bloch.,1792) in 6 station from 2 basins of the Persian gulf(charak, jagin and bandar abbas ports) and Makran sea(jask,konarak and chabahar ports).. For this purpose, A number specimens ranging from 70-90 cm total length (TL) and 50-60 cm standard length (SL),were collected. Twenty-eight morphometric measurements were made, using a digital caliper to the nearest 0.1mm. Eleven meristic characters consisting of lateral line scales and all fin rays (dorsal, anal, caudal, pectoral and pelvic fins) were counted, using a stereo microscope (10x). The meristic counts for the collected fish were 13-14 branched dorsal fin rays, after 10 unbranched rays, 8 branched anal fin rays, 16-17 branched pectoral fin rays, 5 branched pelvic fin rays, and 46-49 lateral line scales. It is disnguished from related species by a combination of characters, including the elliptical body is elongated,the dorsal fin is continuous, the mouth of the animal is finite and relatively large with elasticity.they have a black spot on the side line. A comparison with other lutjanus species from Persian gulf and Makran sea basin is provided
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله ریخت شناسی , سرخو ماهیان, سرخوی معمولی,خلیج فارس , دریای مکران

نویسندگان مقاله هما ظفر قاسم پور | homa zafarghasempor
ferdowsi
دانشگاه فردوسی

فایزه یزدانی مقدم | faezeh yazdani moghaddam
ferdowsi
دانشگاه فردوسی

اشکان | ashkan Ajdari
Head of Fisheries-Chabahar Fisheries Fisheries Research Center
رئیس شیلات چابهار


نشانی اینترنتی http://ich.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-192-2&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها