هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

عنوان فارسی شناسایی آنزیم های گوارشی فعال در مراحل اولیه زندگی لاروی ماهیان دریایی
چکیده فارسی مقاله تغییر رژیم تغذیه از منابع درونی به منابع بیرونی در مرحله لاروی از بحرانی­ترین مراحل چرخه حیات ماهیان دریایی می­باشد. اندازه کوچک لاروها در زمان شروع تغدیه فعال، وابستگی به غذای زنده و عدم دانش کافی برای تولید غذای دستی با کیفیت مطابق با نیازهای لاروی و عدم شناسایی آنزیم­های گوارشی موثر در واکنش­های متابولیک، گاهی مدیریت تفریخگاه­ها را دچار چالش می­نماید. بررسی آنزیم های فعال در مراحل اولیه زندگی می تواند شاخصی برای نیازهای غذایی مورد نیاز لارو ماهیان پرورشی باشد. فعالیت آنزیم های گوارشی تا قبل از شروع تغذیه فعال ابتدا تحت تاثیر ژنتیک و سپس متاثر از غذای دریافتی تغییر می­یابد. باوجود محدود بودن میزان ترشحات آنزیمی در مراحل اولیه تکوین جنینی، لارو ماهیان دریایی دارای طیف گسترده­ای از آنزیمهای موثر برای هضم در صورت دریافت جیره­های غذایی مناسب است. در مراحل رشد جنینی آنزیم های درون سلولی و پروتئازهای قلیایی کاهش و در مراحل بعدی پروتئازهای اسیدی، آمینو پپتیداز و آلکالین فسفاتاز افزایش می یابد. بررسی گونه­های مختلف نشان می­دهد، وجود آنزیم­ها و اسیدهای آمینه موجود در جیره غذایی برای تحریک تغذیه­ای برخی از گونه­ها مثل سیم دریایی موثر است. با بررسی آنزیمی لارو برخی از گونه های دریایی در سالهای اخیر ، اطلاعات جامعی برای تعیین ظرفیت هضم و جذب لاروها، تعیین عوامل محدود کننده رشد به منظور طراحی جیره متناسب با سیستم آنزیمی به دست آمده است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Identification of active digestive enzymes in the early stages of marine fish larval life
چکیده انگلیسی مقاله Changing the diet from internal sources to external sources in the larval stage is one of the most critical stages of the marine fish life cycle. The small size of larvae at the time of active feeding, dependence on live food, and lack of sufficient knowledge to produce quality hand food according to embryonic needs and lack of identification of digestive enzymes involved in metabolic reactions, sometimes challenge the management of resorts. Examination of active enzyme compounds in the early stages of life can be an indicator of the nutritional needs of cultivated fish larvae. The activity of digestive enzymes changes before the start of active nutrition, first under the influence of genetics and then by the food received. Despite the limited amount of enzymatic secretions in the early stages of embryonic development, sea fish larvae have a wide range of enzymes that are effective for digestion if properly fed. In the embryonic developmental stages, intracellular enzymes and alkaline proteases decrease, and in later stages, acidic proteases, aminopeptidase, and alkaline phosphatase increase. Studies of different species show that the presence of enzymes and amino acids in the diet is effective for the nutritional stimulation of some species such as Abramis brama. By enzymatic studies of some marine species larvae in recent years, comprehensive information is gained to determine the digestive capacity and absorption of larvae, growth-limiting factors, and to design a diet appropriate to the enzyme system.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله آنزیم های گوارشی, جنین شناسی, مرحله لاروی, ماهیان دریایی

نویسندگان مقاله مریم نیکنام صومعه سرایی | maryam niknam sowmesarai


سیده مریم واحدی |


شقایق رضاخانی |نشانی اینترنتی http://ich.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-205-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها