هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

عنوان فارسی مطالعه احیاء رودخانه ها با تاکید بر زیستگاه ماهیان
چکیده فارسی مقاله فعالیت­های انسانی باعث تخریب بوم سازگان (اکوسیستم­های) طبیعی مانند بوم سازگان های آبی در سال­های اخیر شده بطوری که تاکنون بسیاری از زیستگاه­های ماهیان در سراسر دنیا و بخصوص در ایران از بین رفته­اند. از اوایل قرن 19 و 20 میلادی پروژه­های احیاء با رویکرد بازسازی و ترمیم بوم سازگان­های آب شیرین آغاز شد. خوشبختانه امروزه با درک درست از پویایی جمعیت ماهی­ها و نیازهای زیستگاهی ماهیان، سیستم­های تخریب شده بهتر شناسایی شده و در نتیجه طرح­های احیاء از موفقیت بیشتری برخوردارند. هدف از انجام این تحقیق نقش موثر احیای زیستگاه ماهیان بر احیای رودخانه ها و همچنین پارامترهای احیای رودخانه هاست، روش این تحقیق از نوع مطالعه کتابخانه ای بر روی زیستگاه های رودخانه ای (مانند گوداب، خیزاب، چالاب) است همچنین این طرح بر این فرض استوار است که احیا زیستگاه­ها، گونه­های تهدید شده باز می­گردند و جمعیت آنها بهبود می­یابد و انتظار می رود سایر خدمات بوم سازگانی هم برگردد. بررسی ها نشان داد پروژه­های احیاء با رویکرد حفظ و ارتقا زیستگاه ابتدا گونه­های شاخص منطقه شناسایی شده، سپس پارامترهای تخریب زیستگاه و همچنین کیفیت آب مورد توجه قرار می­گیرد و بعد به چند طبقه کیفی(عالی تا ضعیف) تقسیم بندی می­شوند. در نهایت با توجه به وضعیت حوضه و زیر حوضه، طرح­های احیاء با توجه به وضعیت بوم شناختی رودخانه (طبقه­های متوسط تا بد) و نیاز بوم شناختی گونه­ها برنامه­ریزی و اجرا می­شوند همچنین نتایج این تحقیق نشان می دهد با ارزیابی جامع بوم شناختی آب های روان بر اساس جمعیت ماهیان می توان به یک احیای موفق رسید.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Study of river restoration with emphasis on fish habitat
چکیده انگلیسی مقاله Human activities have destroyed natural ecosystems such as aquatic ecosystems in recent years, so that many fish habitats around the world, have been destroyed. From early 19thcentury and during the 20thcentury, restoration projects began with approaches involving reconstruction and repair of freshwater ecosystems. we now correctly understand the dynamics of fish populations and the requirements of fish habitats. Consequently, the degraded ecosystems are better identified and hence restoration projects are more successful. This research intended to study the effective role played by restoring fish habitats (pool, riffle and run) on restoration of rivers and also on parameters involved in their restoration. It was a library research, and the project was based on the assumption that restoration of habitats would restore the endangered species and improve their populations, in addition to resuming other ecosystem services. Our studies showed that restoration projects using the approach that involved conserving and upgrading the habitat first identified the indicator species in the region. They then investigated habitat degradation with respect to continuity, depth, vegetation, bed structure, flow velocity, and water quality. Following that, they divided the habitats into the excellent, good, moderate, poor, and bad classes. Finally, taking into account the situation of the basin and sub-basin, and considering the river ecosystem ecology and the ecological requirements of the species, the restoration projects were planned and executed. Moreover, the results of this research suggested that it was possible to achieve a successful restoration by carrying out a comprehensive ecological assessment of the running waters based on fish populations.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله اکولوژی, فشارهای انسانی, ارزیابی, حفاظت

نویسندگان مقاله سارا عموری | Sara Amoori
Shahid Beheshti University
پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی

حسین مصطفوی | Hossein Mostafavi
Shahid Beheshti University
دانشگاه شهیدبهشتی

حسن تقوایی | Hasan Taghvaei
Shahid Beheshti University
دانشگاه شهیدبهشتی

محمدمهدی حسین‌زاده | Mohammadmehdi Hosseinzadeh
Shahid Beheshti University
دانشگاه شهیدبهشتی


نشانی اینترنتی http://ich.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-190-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها